Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Geschiedenis en ontwikkeling

Geschiedenis en ontwikkeling
De Nederlandse Hypofyse Stichting is in 1996 opgericht door een aantal hypofysepatiënten. In hun eerste jaren hebben zij als pioniers, de basis gelegd voor de Nederlandse Hypofyse stichting zoals die er nu uitziet. Er is veel tijd en energie besteed aan het opzetten van een ledenadministratie, een infolijn voor donateurs maar ook voor aspirant-leden, een goedgevulde website, een netwerk van lotgenotencontactpersonen en als laatste maar zeer belangrijk: het schrijven van brochures over de verschillende hypofyse aandoeningen. Ook werden er huiskamerbijeenkomsten en grote landelijke symposia georganiseerd. Daarnaast werden contacten gelegd met zusterorganisaties en medici en sloot men zich aan bij landelijke belangenbehartigingsorganisaties zoals de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad.
Aanvankelijk werden alle voorkomende werkzaamheden voornamelijk door het bestuur uitgevoerd , daarbij zeer duidelijk ondersteund door een zeer klein aantal vrijwilligers.

De huidige situatie is toch een heel andere: op dit moment bestaat de stichting uit een bestuur en maar liefst veertig vrijwilligers. De meesten daarvan zijn zelf ook patiënt of zijn een relatie van een patiënt.

De verschillende werkzaamheden worden hoofdzakelijk gefinancierd door middel van overheidssubsidie, het heffen van contributie en door sponsoring.

De Taken
De kerntaken van onze stichting bestaan uit:
Informatie en Educatie;
Lotgenotencontact;
Belangenbehartiging.

Aantallen donateurs
In de loop der jaren is het aantal donateurs gestaag gegroeid. Eind 1996 waren er 54 donateurs maar in 2003 waren dit er al 630. Eind 2007 telde de stichting 1040 donateurs en eind 2012 stond de teller al op 1458. Ons vermoeden is dat de toename in zichtbaarheid verband houdt met ons groeiend aantal actieve vrijwilligers dat de stichting vertegenwoordigd op allerlei evenementen en symposia, en uiteraard het toenemend gebruik van internet.