Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Samenwerking met andere organisaties

Samenwerking vanuit  medisch perspectief

De  Nederlandse Hypofyse stichting werkt samen met een aantal gerenommeerde endocrinologen die gelieerd zijn aan diverse universitair medische centra, Met tal van endocrinologen is door de jaren heen een goede vertrouwensband opgebouwd. Dit heeft als resultaat  dat de stichting altijd toegang heeft  tot medisch correcte, actuele  informatie Tijdens onze bijeenkomsten zijn enkele specialisten bereid te delen over welke nieuwe endocriene onderzoeken er lopen of van start zullen gaan.

Verder  wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en de Nederlandse Internistenvereniging.

Samenwerking met zusterorganisaties binnen de Hormoonkoepel Nederland

De Nederlandse Hypofyse Stichting werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling en het Platform SGA.  Binnen dit verband wordt o.a. gewerkt aan onderwerpen op het gebied van gezamenlijke belangenbehartiging. Juist in deze periode van bezuinigingen op subsidies voor patiëntenorganisaties, is het bundelen van krachten extra belangrijk geworden.

Samenwerking met andere patiëntenorganisaties

Incidenteel wordt op onderwerp samengewerkt met andere patiëntenorganisaties in het kader van gezamenlijke belangenbehartiging.

Samenwerking met landelijke belangenbehartigingsorganisaties

De Nederlandse Hypofyse Stichting is aangesloten bij de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad, de zogenaamde CG Raad. De CG Raad maakt het o.a. mogelijk  voor patiënten met juridische problemen om  gratis  advies in te winnen bij  het Juridisch Steunpunt. Vrijwilligers van onze stichting werken incidenteel  samen met deze organisatie aan algemene onderwerpen die relevant zijn voor chronisch zieken.

De stichting is ook aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Ouders en Patiënten (VSOP). Deze organisatie werkt op het terrein van de zeldzame ziekten.

Samenwerking met patiëntenorganisaties op het gebied van ondersteunende activiteiten

De Nederlandse Hypofyse Stichting is aangesloten bij FBPN, het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland. FBPN is een bundeling van  twaalf patiëntenorganisaties die samenwerken op het terrein van ondersteunende dienstverlening. Voor onze stichting voert FBPN taken  uit op het gebied van de ledenadministratie, de financiële administratie en het secretariaat.