Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Meldpunt Medicatieproblemen wordt steeds belangrijker

Meldpunt medicatie20 mei 2015

Meldpunt heeft grote toegevoegde waarde voor hypofysepatiënten

 

Het Meldpunt Medicatieproblemen van de Hypofyse Stichting is in 2013 in werking gesteld om de vele meldingen van onze leden rondom de groeihormoonproblematiek te stroomlijnen. Intussen is gebleken dat meerdere geneesmiddelen het onderwerp van de meldingen zijn geworden.

Wanneer er vragen binnenkomen bij het Meldpunt proberen wij altijd een passend antwoord te geven. In veel gevallen gaat het om extra uitleg, bijvoorbeeld over de wijze waarop ons zorgstelsel werkt met (al dan niet terechte) eigen bijdragen. Maar ook de situatie rondom het eigen risico, de toepassing en de werking zijn niet voor iedereen even duidelijk. 

Klachten over apotheken
Opvallend vaak is er geklaagd over apotheken. Het blijkt dat apothekers de regels nogal eens verschillend uitleggen. Sommige apotheken zijn zelfs zo vrij een ander geneesmiddel te leveren dan is voorgeschreven door de arts, zonder deze daarbij te raadplegen. Ik noem in dit verband een ‘voorstel’ van een apotheker aan een hypofysepatiënt om hydrocortison te gaan gebruiken in plaats van het gebruikelijke cortison-acetaat, omdat op dit middel sinds enige tijd een bijbetaling van toepassing is. Zoiets is totaal onverantwoord. Wijzigingen in medicatie moeten altijd in overleg met de behandeld specialist overlegd worden.

Snel van de baan

Een uitschieter in het aantal meldingen in 2014 werd veroorzaakt door het voorgenomen besluit hydrocortison alleen nog te vergoeden in de dosering van 20mg. Door samen met onze zusterorganisaties de problemen en de zorgen van onze leden inzichtelijk te maken voor de betrokkenen, heeft het Meldpunt ertoe bijgedragen dat dit voornemen heel snel van de baan was. Hiermee is in een relatief kort tijdsbestek (1½ jaar) gebleken dat het Meldpunt Medicatieproblemen absoluut een toegevoegde waarde heeft voor alle hypofysepatiënten.

Actueel
De belangrijkste actuele dossiers zijn groeihormoon en testosteron. Het groeihormoondossier heeft te maken met de verplichting van merk te veranderen en het feit dat het middel alleen nog verstrekt wordt via de ziekenhuisapotheken. Het testosterondossier heeft betrekking op de problemen rondom de vergoeding van de injecteerbare vorm van dit middel.


Vergoeding
Het lijkt erop dat momenteel alleen nog de dagelijkse smeerbare gel op alcoholbasis volledig wordt vergoed. Voor andere vormen van testosteronsuppletie moet worden bijbetaald. Eerdere pogingen om deze case onder de aandacht te brengen van een aantal grote zorgverzekeraars hebben niet tot het gewenste resultaat geleid, maar wij blijven eraan werken. In ieder geval zorgen wij als Hypofyse Stichting/Meldpunt voor een dossier met praktijkvoorbeelden. Wij hopen hiermee aan te tonen dat de bepaalde keuzes zoals die nu zijn vastgelegd in het vergoedingenstelsel niet eerlijk zijn.