Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Enquête grensoverschrijdende zorg

kaart14 oktober 2015

Gaat u voor uw behandeling naar het buitenland of overweegt u dit? Dan is dit bericht van toepassing op u. De koepelorganisatie voor zeldzame aandoeningen, de VSOP, heeft gevraagd onderstaande bericht met onze achterban te delen. Het invullen van de enquête kost circa 20 minuutjes. Graag invullen voor 30 oktober!

Graag nodigen wij u uit om bijgaande enquête over grensoverschrijdende zorg in de Europese Unie voor patiënten met zeldzame en/of genetische aandoeningen in te vullen.

Wat is grensoverschrijdende zorg?

Dit is gezondheidszorg die over de grens van een land/lidstaat (binnen de Europese Unie) wordt gegeven en verkregen. Het gaat hier om niet-spoedeisende – planbare - zorg. Dit is dus zorg waarvoor patiënten bewust naar het buitenland gaan. Deze zorg is niet in Nederland te krijgen en daarom gaan patiënten naar een andere lidstaat waar de zorg wél verleend kan worden.

Wensen en behoeften van patiënten

Gebruikmaken van deze vorm van zorg kan lastig zijn: er komt immers meer bij kijken dan wanneer de zorg gewoon in Nederland verleend wordt. Voor patiënten met zeldzame en/of genetische aandoeningen is het vaak nóg ingewikkelder om gebruik te kunnen maken van zorg in het buitenland. Er kunnen zich verschillende knelpunten voordoen, zoals vragen rondom vergoeding; reizen; behandeling en nazorg.

De VSOP zet daarom deze enquête uit met het doel de wensen en behoeften van patiënten met zeldzame en/of genetische aandoeningen in kaart te brengen. Het gaat hierbij zowel om patiënten die reeds gebruik gemaakt hebben van grensoverschrijdende zorg als om patiënten die er nog geen gebruik van hebben gemaakt, maar er wel behoefte aan hebben. Het is daarom van belang dat de enquête uitsluitend ingevuld wordt door individuele patiënten, de ouder van een patiënt of de partner van een patiënt! 

Wat gebeurt er met de resultaten van de enquête?

Het doel van deze enquête is de toegang tot grensoverschrijdende zorg verbeteren. Dit wil de VSOP bereiken door op basis van uw ervaringen, behoeften en wensen een aanbeveling te schrijven ten aanzien van grensoverschrijdende zorg. Met behulp van deze enquête verzamelen wij uw ervaringen, wensen en behoeften. De resultaten worden anoniem verwerkt en met de gegevens die uverstrekt, wordt zorgvuldig omgegaan.

Uw ervaringen, wensen en behoeften vormen de basis voor de aanbeveling. Wij stellen het dan ook zeer op prijs u deze enquête in wilt vullen!

Klik op onderstaande link om naar de enquête te gaan: https://nl.surveymonkey.com/r/grensoverschrijdendezorg

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten. U kunt de enquête invullen tot 30 oktober 2015.
Een hulpmiddel bij het invullen van de enquête is de begrippenlijst, die u via de volgende link kunt downloaden: Begrippenlijst enquête Grensoverschrijdende Zorg 

Heeft u vragen?

Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u contact op met Karin Kosters, stagiaire VSOP, via: k.kosters@vsop.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!