Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Evaluatierapport Overheveling dure geneesmiddelen vrijgegeven

apotheekDe minister heeft de overheveling onlangs laten evalueren door onderzoeksbureau SIRM. Het rapport van de evaluatie is vorige week openbaar geworden (zie blz 130 voor een compacte samenvatting): 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2015/11/16/evaluatie-overheveling-geneesmiddelen 

De Nederlandse Hypofyse Stichting heeft namens de gebruikers van groeihormoon ook een substantiële bijdrage aan de genoemde evaluatie geleverd.

Zo valt in het rapport te lezen:

De Nederlandse Hypofyse Stichting, SGA-platform en Turnercontact gaven aan dat de patiëntgerichtheid tijdens de behandeling met groeihormoon verslechterd is door de overheveling. De patiëntenorganisaties gaven aan dat de reistijd naar de UMC’s en topklinische ziekenhuizen vaak lang is en dat sommige ziekenhuizen kleine afleverhoeveelheden ter hand stellen, waardoor patiënten in enkele gevallen iedere maand naar het ziekenhuis moeten om hun medicatie op te halen. Daarnaast gaven deze patiëntenorganisaties aan dat veel patiënten ook andere hormonen gebruiken die de openbare apotheek ter hand stelt en dat na de overheveling veel patiënten omgezet zijn op de biosimilar van somatropine. Patiëntenorganisaties gaven aan dat de toedieningsvorm van deze biosimilar minder patiëntvriendelijk is dan de toedieningsvorm van de ‘originator’.

Opvallende conclusies uit het rapport:
- Toename volume HgH (Groeihormoon) +10% (spillage)
- Kosten gedaald, maar moeilijk kwantificeerbaar.
- Spreekkamertijd toegenomen als gevolg van extra benodigde uitleg.
- Patiëntgerichtheid afgenomen.
- De resultaten van de  behandeling zijn  afgenomen.
- In toekomst moeten overhevelingstrajecten beter worden voorbereid (zoals het uitvoeren van een nulmeting).

Binnenkort zal dit evaluatierapport besproken worden in de tweede kamer. De Nederlandse Hypofyse Stichting hoopt dat de minister terugkomt op haar besluit voor wat betreft de overheveling van Groeihormoon naar de ziekenhuisapotheek.

Waar gaat het ook alweer precies om met die overheveling:
Vanaf 2012 is er vanuit de tweede kamer besloten om dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget over te plaatsen, ook wel overheveling genoemd. Deze geneesmiddelen maken onderdeel uit van medisch-specialistische behandelingen en worden als ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie toegediend. Het betreft geneesmiddelen tegen ernstige aandoeningen, die uitsluitend door een medisch specialist worden voorgeschreven. In het geval van hypofysepatiënten gaat het om groeihormoon (stofnaam: somatropine).

Dit houdt in de praktijk in dat de geneesmiddelen ook onder de geneeskundige zorg komen te vallen en niet meer onder farmaceutische zorg, waardoor het via het ziekenhuisbudget wordt gefinancierd en niet vanuit het geneesmiddelvergoedingensysteem (GVS). Redenen voor de minister om geneesmiddelen over te hevelen zijn: het komen tot een eenduidige aanspraak, realiseren van lagere geneesmiddelprijzen via het bevorderen van scherpe inkoop door de ziekenhuizen en kwaliteitsverhoging c.q. doelmatigheidsverhoging van de totale behandeling, door de nauwe samenwerking tussen (ziekenhuis-) apotheker en arts met betrekking tot de medicatie.