Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Teken het Manifest Geneesmiddeltekort Thyrax Duotab

15459936 s

De patiëntenorganisaties van schildklierpatiënten, Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS), geven hun verontrusting, verontwaardiging en eisen weer inzake schildkliermedicatie.

Onverwacht zijn 350.000 schildklierpatiënten begin 2016 geconfronteerd met een leveringstekort van het voor hen noodzakelijke medicijn Thyrax Duotab. Een dergelijke boodschap, aangekondigd minder dan een maand voor het ontstane tekort, met onbegrijpelijke redenen, is als een bom ingeslagen. Patiënten zijn gedupeerd en moeten gedwongen overstappen op een ander merk. Hierdoor ervaart nu en straks een nog onbekend maar substantieel aantal patiënten last en soms ernstige gezondheidsklachten. Daarnaast geeft de ontstane onrust nu al veel spanningen.

Dit alles heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en schaadt het vertrouwen van patiënten in de kwaliteit van de zorg. Bovendien zullen de gedupeerde patiënten extra medische kosten maken. Het onderzoek hoe dat heeft kunnen gebeuren loopt nog, maar dat dit maatschappelijk onverantwoord is staat vast.

SON en NHS geven de volgende boodschap aan de politiek verantwoordelijken:

  • Voor patiënten die gezondheidsschade ondervinden van de overstap naar een ander merk wordt een (digitaal) steunpunt ingericht;
  • De financiële schade die patiënten ondervinden, bestaande uit de kosten van extra medisch onderzoek en behandeling en de vastgestelde kosten voor gevolgschade moet worden gecompenseerd;
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg hoort de patiëntenorganisaties inzake het onderzoek naar de zaak Thyrax Duotab; de resultaten dienen snel beschikbaar te komen;
  • De uit het onderzoek te trekken (voorlopige) conclusies worden met de patiëntenorganisaties doorgenomen, ook als deze nog vertrouwelijk zijn;
  • De verantwoordelijken worden (financieel) aansprakelijk gesteld;
  • De lichamelijke en psychologische gevolgen van de gedwongen overstap worden gemonitord, gefinancierd door de overheid;
  • De overheid moet patiënten beschermen tegen medicijntekorten; er is snel actie nodig van de werkgroep die zoekt naar oplossingen voor geneesmiddelentekorten in het algemeen; daarbij moet gekeken worden naar strengere regelgeving voor farmaceuten met leveringsgaranties. Een zaak zoals Thyrax Duotab mag nooit meer gebeuren.

Namens het bestuur van Schildklier Organisatie Nederland en het bestuur van de Nederlandse Hypofyse Stichting,

Johan de Graaf, voorzitter Nederlandse Hypofyse Stichting

Voor ondertekening van de petitie ga naar https://thyraxtekort.petities.nl