Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Ondersteuning bij keuringstraject: soms is het nodig

Werken vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen en geeft een goed gevoel. Je draagt je steentje bij. Toch heeft slechts 34% van de chronisch zieken een betaalde baan, tegenover 66% van de Nederlandse beroepsbevolking. Ook niet alle hypofysepatiënten zijn in staat om (fulltime) te werken. Vermoeidheid, cognitieve problemen en concentratieproblemen zijn vaak de spelbrekers.

Wanhopig
De Hypofyse Stichting ontvangt de laatste tijd veel trieste, schrijnende verhalen van patiënten die tot wanhoop zijn gedreven. De keuringsartsen zijn niet goed geïnformeerd, ze weten vaak niet wat een hypofyseaandoening is en veel mensen krijgen een botte, afwijzende reactie.


Ondersteuning
Het is lastig om in z’n algemeenheid een uitspraak te doen of een hypofysepatiënt kan werken of niet. De ene patiënt is de andere niet, en daarbij is het ook afhankelijk van de restklachten van de behandeling, het soort werk dat iemand doet/ gedaan heeft en de mogelijkheden tot flexibel werken. Sowieso hebben veel mensen moeite om hun verhaal over te brengen tijdens een medische keuring.

Ondersteuning
Wij willen lotgenoten die problemen ondervinden in het contact met keuringsartsen, bedrijfsartsen, ARBO en UWV  ondersteunen en helpen om gehoord en begrepen te worden. Vandaar dat wij een vrijwilligersvacature hebben uitgeschreven.

Vacature
Vrijwilliger Hulp/ondersteuning bij keuringstrajecten


Vanzelfsprekend ben je goed op de hoogte van wat een hypofyseaandoening voor de patiënt betekent en je draagt de hypofysepatiënt in nood een warm hart toe.
Je rol is adviserend. Je neemt nooit de verantwoordelijkheid en de regie over. Die blijft altijd bij de hulpvrager liggen. De hulpvrager is zelf verantwoordelijk voor de in te zetten acties, niet de vrijwilliger van de Hypofyse Stichting.


Een warm hart
Je zult soms te maken krijgen met mensen die het erg moeilijk hebben omdat ze zwaar onder druk worden gezet. Ervaring met dit soort werk is niet per se nodig, maar je moet de bereidheid hebben om je er echt in te storten. Onze helpdesk Arbeidsparticipatietool kan je waar nodig adviseren en informeren over wetten en regels. Het is handig als je ervaring hebt op dit gebied en liefst ook kennis van de regelgeving.

Waaruit bestaat het werk

  • Je onderhoudt contacten met de hulpvrager en zorgt dat deze de juiste materialen heeft om mee te nemen naar keuringsgesprekken of gesprekken met de bedrijfsarts, bijvoorbeeld informatieboekjes van de Hypofyse Stichting;
  • Je zorgt samen met de hulpvrager dat er een duidelijke brief is van de behandelend arts. Wanneer zo’n brief niet voldoende duidelijk is of te wensen overlaat, maak je samen met de hulpvrager een aanvulling;
  • Je bereidt de gesprekken van de hulpvrager met Arbo-artsen en verzekeringsartsen met de hulpvrager voor. Desgevraagd kun je meegaan naar een WIA-keuring, maar dat hoeft niet;
  • Je begeleidt de hulpvrager bij contacten met het Juridisch Steunpunt. Desgevraagd kun je meegaan naar de rechtszaal, maar dat hoeft niet;
  • Je zorgt dat de hulpvrager, indien nodig, psychologische hulp krijgt via het Ondersteuningsteam van de Hypofyse Stichting;
  • Je helpt de Hypofyse Stichting een dossier samen te stellen over de problematiek van mensen die problemen hebben met het UWV/de bedrijfsarts. Dit dossier zal in de toekomst worden gebruikt tijdens gesprekken over deze problematiek bij het UWV. De hoop daarbij is dat er meer kennis en beter begrip komt voor mensen met een hypofyseaandoening bij het UWV en de bedrijfsarts.

Wat levert het op
Heel veel bevrediging. Met dit werk help je mensen die het keihard nodig hebben.

Hoeveel tijd kost het
Moeilijk in te schatten. Maar als je het erg druk hebt, ben je waarschijnlijk niet de meest geschikte kandidaat.

Reageren
Stuur je reactie naar: info@hypofyse.nl  

 

personeelgezocht