Extra informatie voor…

Deze site is allereerst gericht op mensen die (mogelijk) zelf een hypofyseaandoening hebben. Maar we bieden ook onafhankelijke informatie aan naasten en zorgverleners die een belangrijke rol (kunnen) spelen in de diagnosefase of tijdens de behandeling van de hypofysepatiënt. Hieronder staat een verwijzing naar de pagina’s voor de naasten en de belangrijkste ondersteunende zorgverleners.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk