Psycholoog en psychiater

Printen

Het bereiken van een stabiele medische situatie bij een hypofyseaandoening betekent niet dat de iemand ook geheel klachtenvrij is. Er blijven nog tal van – veelal psychische en sociale – problemen over die bijdragen aan een verminderde kwaliteit van levenVeel mensen ervaren in het dagelijks leven blijvende klachten op het gebied van energie, emotionaliteit, slaap, concentratie en geheugen. Dat hoort bij het ziektebeeld, kan een bijwerking zijn van de medicatie of een gevolg van de behandeling 

Psychosociale gevolgen van een hypofyseaandoening 

Aandacht voor de aanpak van de psychosociale kanten van de aandoening is dus zeker nodigDe verminderde kwaliteit van leven heeft niet alleen zijn weerslag op de patiënt, maar eventueel ook op de partner of naasten. In de medische behandeling is vaak onvoldoende tijd en/of aandacht voor deze psychologische of sociale gevolgen. Sinds het najaar van 2013 biedt de afdeling Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum patiënten en hun partners een programma aan dat aandacht besteedt aan deze psychosociale gevolgen. Sindsdien bieden steeds meer expertisecentra een dergelijk programma aan. 

PPEP4ALL-programma 

Het doel van het programma PPEP4ALL is het verminderen van psychologische en sociale problemen van mensen met een hypofyseaandoening en hun eventuele partner/naastenHet programma heeft een positieve insteek: het is niet gericht op mogelijke beperkingen, maar het richt zich op de mogelijkheden die patiënten en eventuele partners/naasten hebben. Het leert deelnemers beter om te gaan met de gevolgen van de aandoening door het aanleren van vaardigheden die afkomstig zijn uit de cognitieve gedragstherapie. 

Behandeling door een psycholoog 

De kern van de behandeling door een psycholoog van iemand met een hypofyseaandoening bestaat meestal uit: 

  • zelfevaluatie en acceptatie; 
  • gezondheidsbevordering; 
  • stressmanagement; 
  • omgaan met angst, depressie en woedeaanvallen; 
  • sociale vaardigheden; 
  • grenzen stellen. 

Meer weten?

In onderstaande video vertelt prof. dr. Nienke Biermasz over het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een hypofyseaandoening. 

In onderstaande video vertelt dr. Cornelie Andela over de psychosociale begeleiding bij de aandoening acromegalie. 

Proefschrift Endocriene ziekten: ’Verder kijken dan alleen hormoonspiegels‘ van dr. Cornelie Andela 

Lees ook de verhalen van patiënten in onze informatiebibliotheek.

Voor psychiaters is dit een interessant onderzoek.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk