Mondzorgspecialisten

Printen

De tandarts, kaakchirurg, orthodontist of mondhygiënist kunnen een belangrijke rol spelen bij de diagnose van de hypofyseaandoening acromegalie. Het duurt soms wel 20 jaar voordat iemand met acromegalie de juiste diagnose krijgt. Meestal komt deze aandoening tot uiting tussen het 40e en 60e levensjaar, waarbij onder andere veranderingen in het gebit en het aangezicht optreden. Deze veranderingen vinden geleidelijk plaats, waardoor de patiënt en zijn/haar familieleden deze vaak niet opmerken. Omdat een tandarts zijn patiënten gewoonlijk elk halfjaar ziet ter controle, vallen deze veranderingen de tandarts waarschijnlijk meer op. 

Lees verder op de volgende pagina’s:

Welke tandheelkundige klachten hebben mensen met acromegalie?
Welke tandheelkundige behandelingen zijn er mogelijk?
Ervaringsverhaal: Operatie verkleinen van de tong geslaagd. 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk