Opticien en oogarts

Printen

De hypofyse, een hormoonproducerende klier, ligt in het Turkse zadel of de sella turcica. Precies boven deze holte ligt het chiasmaDe verschijnselen van een hypofysetumor ontstaan meestal geleidelijk, omdat deze over het algemeen langzaam groeit. Hierdoor kan een adenoom ongemerkt erg groot worden. Door de groei van de tumor kan druk ontstaan op de oogzenuw, die net boven de hypofyse ligt. Iemand kan dan last krijgen van hoofdpijn en problemen met zien door een versmalling van het blikveld, alsof degene oogkleppen op heeft. Een verandering in het zicht is een belangrijke aanwijzing voor een hypofysetumor. 

Ligging van de hypofyse bij de hersenen

Bitemporale hemianopsie 

Als het adenoom zo ver naar boven doorgroeit dat het tegen chiasma opticum  drukt, wordt de zijkant van beide gezichtsvelden beperkt (bitemporale hemianopsie). Mensen merken dat soms doordat ze bijvoorbeeld schrikken van iemand die opeens langs hen loopt of fietst die ze niet hadden opgemerkt. Als het adenoom niet recht omhoog groeit, maar een beetje afbuigt, speelt het probleem mogelijk vooral bij één oog.

Afbeelding bitemporale hemianopsie bij een hypofysetumor
Door de druk van de hypofysetumor op de oogzenuwen kan het gezichtsveld kleiner worden. Dit heet bitemporale hemianopsie.

Overige problemen met het zicht 

Naarmate er meer en langduriger druk op de oogzenuwen bestaat, worden de problemen met zien ernstiger en raakt ook de gezichtsscherpte aangetast. Dit is uiteraard niet met een bril op te lossen. Uiteindelijk kan zelfs blindheid optreden als de juiste diagnose niet wordt gesteld en het adenoom niet wordt verwijderd. Als het adenoom vooral naar de zijkant(en) groeit (in de sinus cavernosus), kan er te veel druk worden uitgeoefend op de zenuwen die de oogspieren aansturen. Er kan dan een probleem ontstaan met de oogbewegingen (scheelzien, dubbelzien) of met het openen van een ooglid. Dit komt echter weinig voor. 

Doorverwijzen 

Krijgt een opticien te maken met iemand die bovenstaande problematiek vertoont, dan kan hij diegene het beste naar de huisarts doorverwijzen voor nader onderzoek. Krijgt een oogarts te maken met een persoon met bitemporale hemianopsie, dan kan hij het beste direct contact zoeken met een van de expertisecentra voor hypofyseaandoeningen. 

* Deze tekst is gebaseerd op ‘De Hypofyse hapert en nu’ van dr. Pierre Zelissen

Informatiebibliotheek

Meer achtergrondinformatie over hypofyseaandoeningen lees je in onze informatiebibliotheek.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk