Huisarts en specialist

Printen

Hypofyseaandoeningen zijn zeldzaam. Er zijn in Nederland tussen de 10.000 en 15.000 mensen met een hypofyseaandoening. Het prolactinoom en het nietfunctionerende adenoom zijn de meest voorkomende vormenVerschijnselen en klachten doen meestal zeer geleidelijk hun intrede, zodat de diagnose vaak pas na vele jaren wordt gesteld. De gemiddelde huisarts komt slechts eenmaal in de 25 jaar iemand met een hypofyseaandoening tegen. Dit verklaart waarom de meeste (huis)artsen het klachtenpatroon niet snel herkennen. De patiënt voelt dat er iets niet in orde is, maar de (huis)arts legt de link met een hypofyseaandoening niet. Er is dan ook vaak een overlap met andere ziektebeelden.  

Voor- en achterkwab van de hypofyse
De ligging van de hypofyse in het hoofd. De hypofyse bestaat uit een voor- en achterkwab.

Bloedonderzoek naar hypofysehormonen 

Bij ernstige twijfel kan de (huis)arts zelf de bloedwaarden van de hypofysehormonen controleren. Als deze waarden duidelijk lager of hoger uitvallen dan de referentiewaarden, kan de (huis)arts de patiënt het beste doorverwijzen naar een expertisecentrumSoms komt er niks bijzonders uit de bloeduitslagen naar voren en dan is er tóch wel iets aan de hand met de hypofysehormonen.  

Hypofysehormonen, zoals cortisol, worden namelijk door tal van factoren beïnvloed en daarom is enkel bloedprikken soms niet genoeg om het hypofyseprobleem aan te tonen. Het is daarom ook belangrijk op de specifieke symptomen van de verschillende hypofyseaandoeningen te letten. De (huis)arts kan dan bij twijfel het beste doorverwijzen naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

De bloedwaarden van hypofysehormonen waar een (huis)arts op kan testen zijn: 

  • TSH 
  • FT4 
  • LH/FSH 
  • E2 (Estradiol)/Testosteron 
  • Cortisol 
  • GH/IGF1 
  • Prolactine 
De werking van de hypofyse

Expertisecentra voor hypofyse 

Als de (huis)arts een hypofyseaandoening vermoedt, is de beste aanpak dat de arts de patiënt doorverwijst naar een expertisecentrum voor hypofyseproblemen. Deze aandoeningen vragen om een specialistische diagnose, omdat ze zeldzaam zijn.

Specifieke symptomen van hypofyseaandoeningen

Op de aandoeningenpagina’s lees je meer over de symptomen die horen bij de afzonderlijke hypofyseaandoeningen: 

Informatiebibliotheek

Meer achtergrondinformatie over hypofyseaandoeningen lees je in onze informatiebibliotheek.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk