Bedreigde beschikbaarheid van de Noodinjectie Solu-Cortef®

Printen

Gisteren heeft het bestuur van de Nederlandse Hypofyse Stichting een brief gestuurd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de zorgwoordvoeders van de vaste kamercommissie VWS, de Patiëntenfederatie, de Nederlandse vereniging voor Endocrinologie en verschillende grote verzekeraars.

In de brief uiten wij onze zorgen over de bedreigde beschikbaarheid van de Noodinjectie Solu-Cortef® (hydrocortisonnatriumsuccinaat 100mg) in de toekomst en de mogelijk daaruit voortvloeiende kostenstijging als het middel zou verdwijnen van de Nederlandse markt.

Om economische redenen dreigt Solu-Cortef® van de Nederlandse markt te verdwijnen. Indien dit middel niet beschikbaar is voor patiënten dient in het geval van een Addison Crisis per direct een medische behandeling gestart te worden met intraveneuze vorm van hydrocortison waarbij een arts of ambulancepersoneel ter plekke moet zijn. In veel gevallen moet de patiënt per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een vervangend geneesmiddel voor de noodinjectie is niet geregistreerd in Nederland.

Als dit middel niet beschikbaar is, rest enkel nog 112 bellen, met alle bijkomende kosten van dien. Omdat niet vastgelegd is hoe vaak patiënten een noodinjectie moeten zetten, is een goede kostenvergelijking niet mogelijk. Een inschatting op basis van onze ervaring en die van onze patiënten is dat gemiddeld een patiënt 1 keer per jaar een noodinjectie gebruikt. Met circa 7.500 patiënten in Nederland zou dat een kostbare exercitie worden voor de ambulancediensten.

Wij pleiten dan ook voor een prijsverhoging voor Solu-Cortef®, zodat het middel in Nederland beschikbaar blijft. Mensen kunnen op deze manier zelf snel en adequaat handelen en zijn niet afhankelijk van een ambulance. Het van de markt verdwijnen van Solu-Cortef® zal enerzijds voor een grote toename van de kosten zorgen en anderzijds voor de kans dat mensen in levensgevaar komen. Dat is iets dat we moeten zien te voorkomen.

De verstuurde brief kun je hier lezen: Solu-Cortef_NHS_def


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk