Met The Class biedt de Hersenstichting een traject om de kansen van jongvolwassenen met (niet-aangeboren) hersenletsel op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is een coaching- en re-integratie traject met als doel de deelnemers werkfit te maken en ze te begeleiden naar een passende, duurzame werkplek. Het programma wordt zo veel mogelijk toegesneden op de behoefte van de individuele kandidaten. Meer weten?

https://www.hersenstichting.nl/onderzoeken-en-projecten/de-class-voor-jongeren-met-niet-aangeboren-hersenletsel-nah/


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk