In 2012 heeft de Nederlandse Hypofyse Stichting een enquête uitgezet onder patiënten met een hypofyseadenoom om meer te weten te komen over de ervaringen met hypofysechirurgie. Hieruit zijn interessante bevindingen naar voren gekomen die zijn meegenomen in de richtlijn voor Neurochirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. Inmiddels zijn er ruim 10 jaar verstreken, wat betekent dat het weer de hoogste tijd is om deze enquête te herhalen.

Vul jij de nieuwe  vragenlijst hier ook even in?


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk