Enquête arbeidsparticipatie

Printen

In 2019 vulden ruim 1200 mensen een enquête in over ervaringen met werken met een chronische ziekte. Dit heeft ons veel bruikbare informatie opgeleverd, waardoor ZonMw het project ‘Arbeidsparticipatie bij zeldzame hypofyse- en bijnieraandoeningen.’ wilde financieren. Het doel van dit project is: het bevorderen dat zoveel mogelijk mensen met een zeldzame endocriene aandoening passende arbeid krijgen of behouden.

We kunnen jouw hulp wederom gebruiken
Ook nu weer hebben we je hulp weer hard nodig.  met daarin bijvoorbeeld uitleg over de wet- en regelgeving omtrent arbeid, tips om een gesprek te voeren met bijvoorbeeld een keuringsarts en informatie over wat je mag verwachten van bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Voor de samenstelling van deze gereedschapskist, willen we je vragen een vragenlijst in te vullen. Hier ga je naar de vragenlijst: https://bit.ly/3rquSdC

Over de enquête
Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 25 minuten. Je kunt tot en met maandag 5 april 2021 de vragen beantwoorden. Je kunt meedoen als je op dit moment werkt of de afgelopen vijf jaar gewerkt hebt.

Uitkomsten van de vragenlijst
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage aan een betere Werkwijzer! Zodra de uitkomsten van deze enquête bekend zijn, laten we je dit weten via Hyponieuws en de website van De Nederlandse Hypofyse Stichting.

Meer informatie over het project ‘Arbeidsparticipatie bij zeldzame hypofyse- en bijnieraandoeningen’ vind je op deze website: https://bit.ly/3srOWxA


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk