Levothyroxine is van de lijst ‘wisselen ongewenst’ afgehaald

Printen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft dinsdag 30 maart 2021 ‘lijst wisselen ongewenst’ overhandigd aan het ministerie van VWS. Op deze lijst staat niet langer het schildkliermedicijn levothyroxine. Als VWS deze lijst accepteert, mogen zorgverzekeraars en apothekers op basis hiervan er voortaan voor kiezen patiënten een ander merk levothyroxine mee te geven dan ze gewend zijn.

Geen goed nieuws

Voor schildklier- en hypofysepatiënten is dit geen goed nieuws. De gevolgen van het massaal wisselen van levothyroxine tijdens het Thyrax-tekort staan menigeen nog vers in het geheugen. Het wetenschappelijk bewijs dat het wisselen schildkliermedicatie bij patiënten leidt tot ontregeling van de schildklierwaarden is klip en klaar en wereldwijd gepubliceerd. Schildklier- en hypofysepatiënten ervoeren langdurig uiteenlopende lichamelijke klachten. Ook internationale schildklierorganisaties (ETA en TFI) pleiten voor het niet wisselen van levothyroxine vanwege de gevolgen.

We blijven protest aantekenen

De Nederlandse Hypofyse Stichting heeft samen met 16 andere patiëntenorganisaties zich enorm ingespannen om levothyroxine op de lijst ‘wisselen ongewenst’ te houden. Onlangs stuurden we nog samen met de SON een brief toen we de lijst van het CBG in concept ontvingen. De brief is mede ondertekend door de voorzitters van de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Endrocrinologie. Voor ons is dit dus duidelijk een grote teleurstelling. De lijst wordt elk jaar herzien. Wij blijven ons daarom met inzetten voor een plekje op de lijst voor levothyroxine. Wij gaan onverminderd door en houden je op de hoogte.

Wat kun jij doen?

Is er in jouw geval duidelijk aangetoond dat wisselen van merk jouw bloedwaarden ontregelt, bijvoorbeeld door een eerdere wisseling of veranderde samenstelling van je merk? Dan kun je jouw arts vragen ‘medisch noodzakelijk’ op het recept te zetten. De regel is dat de apotheker deze aantekening op het recept respecteert, soms na overleg met de arts. Negeert de apotheker deze regel? Dan kun je hem/haar hierop wijzen.

Moet je toch wisselen? Laat dan vóór de overstap je bloedwaarden controleren als dit langer dan zes maanden geleden voor het laatst is gebeurd. Heb je last van klachten na de overstap? Laat dan minimaal zes weken na het wisselen van de medicatie je bloedwaarden (nogmaals) controleren. Mogelijk moet in dat geval uw dosering in overleg met jouw arts worden bijgesteld.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk