Medewerking gevraagd aan een onderzoek van de hersenstichting

Printen

De Hersenstichting zet zich actief in om de kwaliteit van leven van mensen met een hersen- en/of psychische aandoening te verbeteren. Dit doen we onder meer door regelmatig behoeftenonderzoeken te laten uitvoeren voor alle patiëntengroepen waarvoor de Hersenstichting zich inzet.
We doen dit met hulp van mensen met uiteenlopende hersen- en/of psychische aandoeningen. Als ervaringsdeskundigen vragen wij hen om periodiek mee te werken aan online groepsinterviews.

Ook jij kunt een belangrijke rol spelen in het helpen van anderen. Met jouw inzet kan de Hersenstichting de klachten en gevolgen in kaart brengen, die de grootste impact hebben op het dagelijks leven van mensen met een hersenaandoening- en/of een psychische aandoening. Zo achterhalen we wat de behoeften zijn en hoe deze zich verhouden tot huidige en kansrijke (wetenschappelijke) ontwikkelingen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan nieuwe inzichten en innovaties. Zo kan de Hersenstichting beter bepalen wat ze moet doen om de kwaliteit van het leven van mensen met een hersen- en/of psychische aandoening te verbeteren.

 

Werk mee aan een groepsinterview en schrijf je in!

Voor het huidige behoeftenonderzoek zoeken wij mensen met psychische aandoeningen maar ook met andere hersenaandoeningen.

  • Aandoeningen zoals depressie, gegeneraliseerde angststoornis, diverse fobieën, bipolariteit, paniekstoornis, autisme, schizofrenie, en dwangstoornis.
  • Aandoeningen zoals epilepsie, hoofdpijn
  • Aandoeningen zoals tinnitus
  • Mensen die een traumatisch of niet traumatisch hersenletsel (NAH) hebben opgelopen

Herken je je in een van deze aandoeningen en wil je meewerken aan een online groepsinterview, geef je dan op via onderzoek@hypofyse.nl. Het groepsinterview wordt per aandoening georganiseerd!

De interviews worden uitgevoerd door onderzoeksbureau DSP-groep.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk