Aantal zorgverzekeraars over op preferent middel lanreotide

Printen

De Nederlandse Hypofyse Stichting vernam eerder dit jaar dat per 1 april 2022 Menzis, VGZ, ASR, ENO en Zorg & Zekerheid alleen nog de generieke variant van lanreotide van Advanz Pharma, Mytolac®, vergoeden.

CZ en Zilveren Kruis zullen lanreotide van Ipsen, Somatuline® AutoSolution®, preferent maken. Voor patiënten, die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn en al op dit geneesmiddel staan, verandert er niets**

Afhankelijk van waar je bent verzekerd, moet je overstappen van de lanreotide-variant van Ipsen naar die van Advanz Pharma of omgekeerd. De verzekeraars zetten de dienstverlening voort met verpleegkundigen die de injectie bij jou thuis zetten via Eurocept.

Zie hier (https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er) welke merken er onder deze verzekeraars vallen.

 

*Zie hier welke merken er onder deze verzekeraars vallen

** Tekst aangepast op 1 augustus 2022

 

Verbazing over dit besluit

De patiëntenorganisaties en de beroepsgroep waren zeer verbaasd over dit bericht dat pas deze week naar buiten is gebracht. Eergisteren heeft daarom de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE), het DBNETS samen met de patiëntenorganisaties NETNEC Kanker en de Nederlandse Hypofyse Stichting een brief gestuurd naar de betreffende verzekeraars om hun ongenoegen te uiten over het genomen besluit, de slechte communicatie hierover en ze hebben het verzoek gedaan om het besluit te heroverwegen

De volgende argumenten worden in de brief benoemd:

  • De beroepsgroep heeft nog helemaal geen ervaring met het preparaat Mytolac®. Op basis van de ervaringen met de patiëntengroep en gevoeligheid voor hormonale dysbalans bij aanpassingen hebben artsen de behoefte gelegenheid te krijgen eerst ervaring op te doen met dit middel voordat er een preferentiebeleid wordt ingevoerd.
  • Er zijn te beperkte wetenschappelijk data over dit middel beschikbaar.
  • Zorgverleners die de injectie moeten plaatsen zijn nog onvoldoende/niet getraind in het zetten van deze specifieke injectie. Niet goed geplaatste injecties leiden tot verminderde effectiviteit en lokale reacties.
  • Doordat dit besluit zo kort van tevoren bekend is gemaakt, zijn de zorgteams in de ziekenhuizen niet uitgerust om alle vragen van patiënten over deze omzetting adequaat te beantwoorden en monitoren. Ook hebben patiënten dit besluit niet kunnen meenemen bij de keuze voor hun zorgverzekering.
  • De beroepsgroep moet in staat worden gesteld om controlescans en labafnames te plannen rondom deze switch en deze procedure voor te bereiden. Patiënten die nu stabiel ingesteld zijn, moeten een aantal extra controles krijgen, en contact kunnen opnemen bij klachten passend bij verminderde effectiviteit of bijwerkingen.
  • Bij deze ontwikkeling is geen rekening gehouden met het patiëntenperspectief. De patiëntenvereniging is niet op de hoogte terwijl die ook een belangrijke informatiebron is voor patiënten.

Vragen

Heb je vragen over deze overstap of ervaar je bijwerkingen, neem dan contact op met je behandelend specialist. Meld je bijwerkingen ook altijd bij het Lareb en bij je specialist. Het is bovendien verstandig ze ook te melden bij je zorgverzekeraar. Houd daarom goed bij welke medicijnen je precies hebt gehad (batchnummer). Bewaar desnoods de verpakking.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk