Het ministerie van VWS had plannen het geneesmiddelenvergoedingen per 1 januari 2023 rigoureus te veranderen. Afgelopen dinsdag heeft minister Ernst Kuipers de kamer gelukkig laten weten deze modernisering uit te stellen naar 1 januari 2024.

Artsen, apothekers, hun vakorganisaties en een aantal patiëntenorganisaties hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen de gehaaste modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Daar is gelukkig gehoor aan gegeven.

De Nederlandse Hypofyse Stichting had onder meer grote bezwaren tegen de nieuwe vergoedingssystematiek van geneesmiddelen in clusters waardoor alleen het goedkoopste middel zou worden vergoed. Voor de duurdere middelen binnen het cluster zou de patiënt tot maximaal eenmalig €250,- euro per jaar moeten bijbetalen (bovenop het al bestaande eigen risico van 385 euro). We zijn blij dat er nu meer tijd wordt genomen om te kijken naar de indeling van deze clusters en naar een reële prijs per geneesmiddel.

We zullen het komende jaar, samen met andere patiëntenorganisaties en partners, de besluitvorming over het GVS blijven volgen en de belangen van mensen met een hypofyseaandoening behartigen.

Lees de brief van Ernst Kuipers aan de tweede kamer.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk