Oproep: deelname aan interview over arbeidsparticipatie

In 2019 hebben veel mensen met een endocriene aandoening deelgenomen aan een enquête over ervaringen met arbeidsparticipatie. Het onderwerp leeft, want de respons was goed.

Gevolg van de enquête is dat ZonMw het project ‘Arbeidsparticipatie bij zeldzame hypofyse- en bijnieraandoeningen’ financiert. Doel van dit project is te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen met een zeldzame endocriene aandoening passende arbeid behouden of krijgen.

Eén van de producten die we voor dit project ontwikkelen is een ‘Werkwijzer’. Het is een digitale gereedschapskist voor hypofyse- en bijnierpatiënten. Er zit uitleg in over wet- en regelgeving, tips voor gespreksvoering en informatie over wat je mag verwachten van bijvoorbeeld de bedrijfsarts.

Voor de samenstelling van de gereedschapskist vragen wij uw medewerking aan een kort telefonisch interview van 45 minuten. Door de interviews krijgen we inzicht in de specifieke problemen die mensen met een zeldzame hypofyse- of bijnieraandoening ervaren bij het werken en bij gesprekken met de werkgever, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of verzekeringsarts. Daarnaast inventariseren we waar mensen behoefte aan hebben om dit proces te verbeteren.

Heeft u een hypofyse- en/of bijnieraandoening?

Werkt u of heeft u de afgelopen 5 jaar gewerkt en bent u bereid om deel te nemen aan een interview?

Meldt u zich dan nu aan!

Het interview vindt begin 2021 plaats en duurt ongeveer 45 minuten. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd. Uit alle geïnteresseerden zullen we ca. 15 mensen selecteren die telefonisch worden geïnterviewd. De niet geselecteerde mensen willen wij in het eerste kwartaal van 2021 een uitgebreide schriftelijke enquête sturen. Met al uw reacties zowel mondeling als schriftelijk krijgen wij dan een goed beeld van de problemen die er zijn.

U kunt uw interesse kenbaar maken via een e-mail aan: mail@arbeidsparticipatieenchronischziekzijn.nl

Meer informatie over dit project op: https://www.arbeidsparticipatieenchronischziekzijn.nl/


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk