Reactie NHS op verklaring voorzitter CBG bij Radar

Het Tv-programa Radar besteedde op 12 april aandacht aan de lijst ‘Wisselen ongewenst’, die het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) opstelde in opdracht van VWS en onlangs publiceerde. Het schildkliermedicijn levothyroxine staat – tegen de verwachting in – níet op deze lijst.

In de reportage werd met een wetenschappelijke onderbouwing aangegeven waarom het noodzakelijk is dat levothyroxine op de lijst staat. Marlies Mohr, directeur van Schildklier Organisatie Nederland (SON), en dr. Edward Visser, internist-endocrinoloog, voorzitter van het NVE Schildkliernetwerk en van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON, lichtten dit toe. De overtuigende ervaringsverhalen van patiënten Fenny en Yolanda illustreerden de noodzaak.

‘Levothyroxine moet je niet wisselen’ onderschrijft het CBG

Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG, bevestigde heel expliciet dat “wisselen (van levothyroxine) ongewenst is.” En dat schildklier- en hypofysepatiënten gerust kunnen zijn “want alle artsen die te maken hebben met voorschrijven en ook met afleveren, kennen de problematiek dat het nauw luistert en dat je dit soort medicijnen niet zou moeten wisselen.” En “Ik kan me ook niet voorstellen dat dat gebeurt.“ Indien dit wel het geval is: “de patiënt kan dan tegen de apotheek zeggen ‘U weet toch dat u dit soort medicijnen niet moet wisselen’.”

Levothyroxine verdient een plek op de lijst

Wij zijn blij dat ook het CBG erkent dat levothyroxine niet gewisseld mag worden. Maar wij kunnen ons niet vinden in de stelling van het CBG dat levothyroxine geen plek op de lijst ‘Wisselen ongewenst’ behoeft. Wij weten namelijk uit de dagelijks praktijk dat het wisselen van levothyroxine regelmatig voorkomt. SON en de NHS ontvangen het hele jaar door signalen van mensen die melden dat ze bij de apotheek een ander merk meekrijgen.

Patiënt mag nooit de dupe zijn

Het mag niet zo zijn dat het krachtenspel tussen zorgverzekeraars, groothandels en apotheken er toe leidt dat de patiënt (en het personeel van de apotheek) hiervan de dupe is. We moeten ons ook realiseren dat niet alle mensen over voldoende kennis en/of vaardigheden beschikken om zelf het gesprek hierover aan te gaan in de apotheek. Het is tenslotte niet voor niets dat het ministerie van VWS in 2018 een werkgroep instelde om een bindende lijst samen te stellen van niet te wisselen medicijnen. Dit naar aanleiding van een onderzoek van 14 samenwerkende patiëntenorganisaties die een einde wilden maken aan het wisselen van medicijnmerk zonder medische noodzaak.

Er moet een lijst niet-wisselen komen

Wij blijven de noodzaak zien dat levothyroxine op een lijst ‘Niet wisselen’ komt. Stelliger nog dan de huidige lijst ‘Wisselen ongewenst’ dus. De Nederlandse Hypofyse Stichting zal er samen met de SON alles aan doen om dit te realiseren.

We houden je op de hoogte van het vervolg.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk