De gezamenlijke inspanning van de Nederlandse Hypofyse Stichting, Transvisie, Nederlandse Klinefelter Vereniging, Stichting Zaadbalkanker en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie hebben ervoor gezorgd dat Testosteron undecanoaat (Nebido®) vanaf 1 oktober 2022 volledig wordt vergoed. Er is dus geen eigen bijdrage meer nodig.

Het testosteronpreparaat Nebido® is sinds 2012 in Nederland op de markt als langwerkende intramusculaire injectie. Binnen het geneesmiddelen vergoeding systeem (GVS) werd Nebido® in hetzelfde cluster geplaatst als de kortwerkende testosteroninjecties, waardoor er voor Nebido® een aanzienlijke eigen bijdrage nodig was. Dit, terwijl de behandeling met testosterongel – die gemiddeld duurder is dan Nebido® injecties – wel wordt vergoed.

Dit is in de afgelopen 10 jaar herhaalde malen aangekaart door de patiëntenverenigingen, beroepsgroep en de registratiehouder. Onlangs heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat Nebido® niet meer onderling vervangbaar wordt gezien met kortwerkende testosteron injecties. De minister van VWS heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat Nebido® per 1 oktober 2022 in een eigen categorie van het GVS valt en daarmee volledig wordt vergoed (afgezien van de eigen bijdrage die voor alle zorgkosten geldt).

Dit betekent dat de keuze voor een vorm van testosteronbehandeling niet meer gestuurd wordt door financiële prikkels, maar gemaakt kan worden op basis van de keuze van de patiënt in samenspraak met zijn behandelaar. En daar is de Nederlandse Hypofyse Stichting heel blij mee.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk