Drie vrijwilligers van NHS koninklijk onderscheiden

Printen

Vandaag werd onze voorzitter Johan de Graaf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in zijn woonplaats Almere. Onder voorwendselen werd hij naar de Floriade gelokt alwaar hij van de burgemeester Ank Bijleveld zijn lintje kreeg opgespeld.

Johans voordracht is door de voormalige directeur van Schildklier Organisatie Nederland (SON), Rietje Meijer, in gang gezet. Rietje: “Ik vind dat Johan dit zo ontzettend verdient. Ik heb heel veel bewondering hoe hij zich voor de Nederlandse en Europese hypofysepatiënt inzet ondanks dat hij ook te maken heeft met de gevolgen van zijn aandoening.”

Rietje staat niet alleen in haar bewondering voor Johan. Prof. dr. Alberto Pereira Arias (Hoogleraar Endocrinologie en coördinator van het European Reference Network for Rare Endocrine Conditions), Els van der Rhee (coördinator van de Adviesraad van Ervaringsdeskundigen van de Hersenstichting), het bestuur van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de mede-bestuursleden van Johan schreven allen een aanbevelingsbrief om zijn tomeloze inzet voor de Nederlandse en Europese hypofysepatiënt te onderschrijven.

Tijdens het hypofysecongres op 18 juni in de Jaarbeurs in Utrecht is er volop gelegenheid om Johan te feliciteren met deze eervolle benoeming.

In de komende Hyponieuws van mei lees je een bloemlezing van de aanbevelingsbrieven.

Echtpaar Buise krijgt ook lintje

Peter en Elly Buise zijn ook op 26 april benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Naussau. Het echtpaar is vanaf het prille begin van de organisatie vrijwilliger geweest voor onze stichting. Zij reisden door heel Nederland om de NHS te vertegenwoordigen op informatieve bijeenkomsten in de academische ziekenhuizen, bij congressen van artsen en bij bijeenkomsten van gelieerde patiëntenorganisaties. Gezamenlijk bemensten zij een stand met informatiemateriaal over hypofyseaandoeningen. Zij stonden mensen te woord, beantwoordden vragen van lotgenoten en wierven donateurs. Ook was Elly regelmatig gastvrouw bij een van de vele huiskamerbijeenkomsten.

De Nederlandse Hypofyse Stichting is trots op het echtpaar Buise. Hun bevlogenheid is een voorbeeld voor de andere vrijwilligers binnen onze organisatie.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk