Vragenlijst ziek en werk (voordat je de diagnose kreeg)

Eerder al hebben we geïnventariseerd welke ervaringen mensen met een hypofyseaandoening hebben met werk. We hebben veel reacties gehad op deze vragenlijst. Het heeft het projectteam ‘Arbeidsparticipatie en chronisch ziek zijn’ veel informatie opgeleverd.
 
Met behulp van deze informatie hebben we factsheets over endocriene aandoeningen gemaakt voor bedrijfsartsen. Deze komen binnenkort voor iedereen beschikbaar. Daarnaast zijn er buddy’s opgeleid ter ondersteuning van hypofysepatiënten met problemen rond werk.
 
We weten echter nog te weinig over de ervaringen van mensen met een hypofyseaandoening met werk over de periode dat ze wél ziek waren, maar nog géén diagnose hadden en wél betaald werk deden. Daarom hebben wij een nieuwe enquête gemaakt en we hopen dat jij deze wil invullen. Dit kost slechts 5 minuten. De link naar de enquête is: https://nl.surveymonkey.com/r/CSC9BVT

© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk