Wil jij voor ons collecteren?

Printen

Wie wil er collecteren voor de Nederlandse Hypofyse Stichting tijdens de collecteweek van de Hersenstichting? De collecteweek is van  30 januari t/m 4 februari 2023.   

Van jouw collectebus gaat 50% naar de Hersenstichting en de andere 50% komt ten goede aan de Nederlandse Hypofyse Stichting. Dit geldt voor de opbrengst via zowel de deur-aan-deur collecte als voor de online collecte. Beide vormen van collecteren zijn mogelijk.

 Interesse? Meld je dan zo snel mogelijk aan via onze penningmeester: gabriel.hopmans@hypofyse.nl


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk