Behandeling: Bestraling

Een behandeling met radiotherapie (bestraling) komt tegenwoordig steeds minder voor bij een hypofysetumor. Momenteel wordt het vooral gebruikt als aanvullende behandeling. In de onderliggende pagina’s wordt nader ingegaan op de overwegingen om tot bestraling over te gaan en de soorten bestraling die er zijn.

Meer achtergrondinformatie over bestraling vind je ook in onze informatiebibliotheek.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk