Problemen met medicatie melden

Printen

Heb je vragen over geneesmiddelen of ondervind je problemen met de bijwerkingen van bepaalde medicatie, dan zijn er drie belangrijke instanties om je klachten te melden:

 • Meldpunt Medicatie van de Nederlandse Hypofyse Stichting
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • Behandelend arts

Meldpunt Medicatie

Het Meldpunt Medicatie van de Nederlandse Hypofyse Stichting registreert problemen rondom medicatie, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, artsen, apothekers en bedrijfsartsen/keuringsartsen. Voor ons zijn de problemen waar jij als patiënt tegenaan loopt belangrijke input voor ons werk. Laat het ons dus zeker weten als je tegen obstakels aanloopt. Waar mogelijk helpen we je de beste oplossing te vinden. 

We kunnen je helpen als:

 • je medicijnen plotseling niet meer leverbaar zijn; 
 • je jouw medicijnen verplicht in een andere sterkte moet afnemen; 
 • je verplicht moet overstappen naar een ander medicijn of merk; 
 • je medicijnen plotseling niet meer vergoed worden; 
 • je plotseling moet bijbetalen; 
 • problemen hebt met het ziekenhuis waar je onder behandeling bent; 
 • problemen hebt met je arts, bedrijfsarts of keuringsarts; 
 • problemen hebt met je zorgverzekeraar. 

Bespreek je problemen ook altijd met je behandelend arts.

Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Heb je last van een bijwerking van een geneesmiddel, dan is het belangrijk dat je een melding doet bij Lareb, hoe klein de bijwerking ook is. Hier doe je andere en toekomstige mensen met een hypofyseaandoening een groot plezier mee.

Op sommige doosjes staat een zwarte driehoek afgebeeld. Dat betekent dat er over dit medicijn nog niet zoveel bekend is. Het CBG vraagt de patiënt extra alert te zijn op bijwerkingen, deze altijd te melden bij het Lareb en deze ook te bespreken met je behandelend arts. Als je een melding doet bij Lareb, vermeld dan ook altijd het chargenummer en de verloopdatum. Deze staan op ieder medicijndoosje vermeld. 

Zwarte driehoek bijwerkingen

 

 

Behandelend arts

Bespreek je problemen ook altijd met je behandelend arts.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk