Niet-functionerend hypofyseadenoom: symptomen en klachten

Printen

De klachten van een niet-functionerend hypofyseadenoom ontstaan door de druk die het gezwel uitoefent op de omliggende weefselsDit gebeurt vaak bij een adenoom groter dan een centimeter. Het normale hypofyseweefsel en de oogzenuwen kunnen in de verdrukking komen. Hierdoor kunnen ze minder goed functioneren en zo ontstaan verschillende klachten.

Klachten door de hypofysetumor bij NFA

Klachten die veel voorkomen bij mensen met een niet-functionerend hypofyseadenoom zijn: 

 • Hoofdpijn
  Wanneer een niet-functionerend hypofyseadenoom druk uitoefent op het hersenvlies en de hersenen in het omliggende gebied, dan kan hoofdpijn ontstaan. Deze kan heel heftig zijn en soms gepaard gaan met braken en misselijkheid. Slinkt het gezwel door de behandeling, dan verdwijnen deze klachten ook vaak
 • Problemen met zien
  Soms is het gezwel zo groot dat het op de oogzenuwen, vlak boven de hypofyse, drukt. Het gezichtsvermogen neemt af en je krijgt problemen met zien. Drukt het gezwel op de plek waar de oogzenuwen elkaar kruisen? Dan leidt dit tot een versmalling van het gezichtsveld. De zijkant is wazig of je hebt het gevoel oogkleppen op te hebben. Ook dubbelzien komt voor. Soms kunnen mensen zelfs blind worden. Wordt er tijdig ingegrependan kan het gezichtsvermogen vaak weer helemaal of grotendeels herstellen


Let op: deze klachten komen niet bij iedereen met een niet-functionerend hypofyseadenoom voor. Ook de intensiteit van de klachten verschilt per persoon.

Symptomen niet-functionerend hypofyseadenoom (NFA) bij mannen en vrouwen.
Mogelijke symptomen van een niet-functionerend hypofyseadenoom (NFA) bij mannen en vrouwen. Bij iedere patiënt zijn de klachten verschillend. De genoemde verschijnselen hoeven dan ook niet bij iedereen voor te komen.

Klachten door hormoonuitval bij NFA

Wanneer een niet-functionerend hypofyseadenoom te veel druk uitoefent op de hypofyse, dan kan de hormoonhuishouding verstoord raken. Dit heet hypopituïtarisme. Cellen die hormonen aanmaken komen in de verdrukking, waardoor de hypofyse minder goed hormonen kan afgeven. Zo kan een tekort aan een of meerdere hypofysehormonen ontstaan

Het gaat met name om deze klachten:

 • Vermoeidheid
  Vermoeidheid is een vaak voorkomende klacht. We hebben het hier niet over een ‘gewone’ vermoeidheid (prettig moe). Deze ‘abnormale’ vermoeidheid voelt vervelend aan, kan plotseling opkomen en is niet gerelateerd aan inspanning. Hij kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn en het duurt vaak lang voordat je hiervan herstelt.
 • Emoties
  Is je hormoonhuishouding verstoord? Dan kan ook je gevoelsleven ontregeld raken. Je kunt erg emotioneel worden of snel aangebrand, het ‘korte lontje’. Je hebt dit niet altijd in de gaten en vaak kun je er ook niets aan doen. Voor jouw omgeving is het wel merkbaar. Je bent vergeleken bij vroeger anders, onredelijker, sentimenteler, moeilijker om mee te leven.
 • Gevoelsleven
  Veel mensen met een hypofyseaandoening worstelen met depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Omdat niet duidelijk is waar deze emoties en ‘mood swings’ vandaan komen, kun je hier onzeker van worden. Mensen in je naaste omgeving vinden deze emoties moeilijk te begrijpen.
 • Seksualiteit
  Veel mensen met een niet-functionerend hypofyseadenoom hebben seksuele problemen. Ze hebben bijvoorbeeld minder zin in seks. Dit kan leiden tot spanningen met de partner.
 • Vruchtbaarheidsproblemen
  Mensen met een kinderwens krijgen te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Gelukkig is hier iets aan te doen. 

Meer informatie over de verschillende hypofysehormonen, hun functie en de klachten die kunnen ontstaan wanneer er een hormoontekort optreedt door het NFA, lees je inzet hoofdstuk over (pan)hypopituïtarisme. 

Symptomen hypopituïtarisme (hormoontekort) bij mannen en vrouwen
Mogelijke symptomen van (pan)hypopituïtarisme (hormoontekort) bij mannen en vrouwen. Bij iedere patiënt zijn de klachten verschillend. De genoemde verschijnselen hoeven dan ook niet bij iedereen voor te komen.

© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk