De volgende keer ga ik weer naar de bijeenkomst voor partners (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 1 – 2014

Helmie is partner van een hypofysepatiënt. Zij bezocht voor het eerst een huiskamerbijeenkomst voor partners en familieleden. Er waren zestien bezoekers.

'De impact voor partners is groot'

‘Waarschijnlijk door de onderlinge herkenning van onze toch vrij unieke situatie ontstond er snel een prettige, informele sfeer. De impact van een hypofyseaandoening is niet alleen groot voor de patiënt, maar ook voor diens omgeving, dat was heel duidelijk. De onderwerpen die besproken zijn liepen erg uiteen, evenals de verhalen over behandelmethodes en begeleiding tijdens de diagnose en de periode erna. Mijn partner en ik zijn altijd erg tevreden geweest over zijn endocrinoloog, maar na het horen van een aantal zeer aangrijpende verhalen besef ik pas hoeveel geluk mijn man heeft gehad. Niet iedere patiënt krijgt een even goede behandeling. Het blijkt dat je, ook als partner, altijd goed moet opletten of de behandeling wel goed en zorgvuldig verloopt. Het is ook belangrijk dat je voldoende weet over de aandoening van je partner. Goed om daar met elkaar over te praten.

Een positief verhaal

Een positief verhaal dat er echt uitsprong ging over een intensieve revalidatie in Groot Klimmendaal, waarbij ook de partner van de patiënt betrokken was. Fijn om te horen dat het ook wel goed kan gaan! Verder zijn er heel veel verschillende onderwerpen besproken. Voor mij was het een zeer geslaagde ochtend en ik weet zeker dat ik bij een volgende bijeenkomst mijn best ga doen om er weer bij te zijn.’

Helmie Hendrikx

Noot van de redactie

De namen van de betrokkenen en plaatsnamen in dit artikel zijn gefingeerd, om de privacy van de geïnterviewden en hun naasten te beschermen. In ons kwartaalblad Hyponieuws heeft het artikel met de originele namen van de betrokkenen gestaan.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk