Overige sites

Onderstaande vind je links naar websites die gerelateerd zijn aan de hypofysezorg:

Bijwerkingencentrum Lareb

Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen

Bezoek website

CBG-MEB

College ter beoordeling van geneesmiddelen (geneesmiddelenbank)

Bezoek website

Emma at Work

Ondersteunen jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst

Bezoek website

Cyberpoli

Site voor kinderen en jongeren over onder meer de hypofyse

Bezoek website

Endo-ERN

Het Europees Referentie Netwerk (ERN) voor zeldzame endocriene aandoeningen

Bezoek website

Eurocept Homecare

Thuiszorgservice voor diverse acromegaliemedicatie

Bezoek website

European Society for Endocrinology (ESE)

Europese vereniging voor endocrinologie

Bezoek website

European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE)

Europese vereniging voor kinderendocrinologie.

Bezoek website

Farmacotherapeutisch Kompas

Onafhankelijke geneesmiddelen informatie voor zorgprofessionals

Bezoek website

Het fitte brein

Gezond en actief leven houdt het brein fit

Bezoek website

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden

Bezoek website

Iederin

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Bezoek website

Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

Voor iedereen die betrokken is bij iemand met een hormonale aandoening

Bezoek website

Op eigen benen

Hoe ga jij om met je chronische aandoening en de transitie naar volwassenheid?

Bezoek website

Quality Registry Neuro Surgery

Op deze site staat een overzicht van de aantallen hypofyseoperaties per ziekenhuis

Bezoek website

Patiëntenfederatie

Patiëntenfederatie Nederland is een koepel van patiëntenorganisaties

Bezoek website

PREP4ALL-Programma

Groepssessies om te leren omgaan met de gevolgen van een hypofyseaandoening

Bezoek website

ProlaC en Prolact studie

Prolactinoomonderzoek naar de beste behandeling van prolactinomen

Bezoek website

Schouders

Ervaringskenniscentrum voor ouders van zorgkinderen

Bezoek website

Sick and Sex

Seksualiteit en intimiteit ten tijde van ziekte

Bezoek website

VSOP

De VSOP is de koepelorganisatie in Nederland voor zeldzame en genetische aandoeningen

Bezoek website

Witte Kruis

Organisatie die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in Nederland

Bezoek website

Zeldzame Ziekten Fonds

Organisatie voor mensen met een zeldzame ziekte

Bezoek website

Zorgeloos naar school

Patiëntenorganisatie voor scholieren met veel kennis over de mogelijkheden voor chronisch zieke kinderen.

Bezoek website


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk