Medische centra

Printen

Nederlandse ziekenhuizen kun je op drie manieren indelen: 

  • De universitaire medische centra
  • De topklinische ziekenhuizen
  • De algemene ziekenhuizen

Welke zorg wordt geboden kan verschillen per soort ziekenhuis.

Universitaire medische centra

Een academisch ziekenhuis wordt ook wel een UMC genoemd: Universitair Medisch Centrum. Hier werken specialisten die behandelingen uitvoeren die zeldzaam of ingewikkeld zijn, zoals operaties aan de hypofyse. In Nederland zijn de meeste mensen met een zeldzame hypofyseaandoening onder behandeling van een internist-endocrinoloog in een expertisecentrum van een UMC. Zij hebben veel ervaring met de behandeling van zeldzame hypofyseaandoeningen en beschikken over de nieuwste kennis en inzichten.  

Kenmerkend aan expertisecentra is dat ze de patiënten behandelen in multidisciplinaire teams. Endocrinologen, neurochirurgen, KNO-artsen, radiologen en endocrinologisch verpleegkundigen werken samen om te komen tot de beste behandeling voor de patiënt. De expertisecentra in de UMC’s overleggen ook regelmatig met Europese collega’s over de beste aanpak voor een individuele hypofysepatiënt. 

Ook de kinderziekenhuizen zijn onderdeel van Universitaire Medische Centra. 

Topklinische ziekenhuizen 

Topklinische ziekenhuizen voeren naast basiszorg ook complexe zorg uit. Deze ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in een of meerdere zorggebieden. Ze doen ook onderzoek en zijn vaak belangrijke opleidingscentra. Een topklinisch centrum werkt vaak nauw samen met de UMC expertisecentra. 

Algemene ziekenhuizen 

Algemene ziekenhuizen behandelen patiënten met aandoeningen die veel voorkomen. Als de zorg ingewikkelder wordt, verwijzen deze ziekenhuizen patiënten door naar een academisch of topklinisch ziekenhuis. Sommige hypofysepatiënten staan al jaren onder behandeling van een algemeen ziekenhuis en zijn zeer tevreden. Als je daarentegen wel aanhoudende klachten hebt, is het verstandig om je voor een second opinion te wenden tot een van de expertisecentra in een UMC. In een algemeen ziekenhuis zijn de zorgverleners niet altijd op de hoogte van alle specifieke behandelingen van de zeldzame hypofyseaandoening. 

Disclaimer 
Het kiezen van een arts blijft de verantwoordelijk van een individu. De Nederlandse Hypofyse Stichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerd geïnterpreteerd advies. 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk