Schildkliermedicijn mag in principe niet meer gewisseld

Printen

Er zijn eindelijk afspraken gemaakt over het verantwoord wisselen van medicijnen. Hiermee wordt het onbeperkt wisselen van medicijnen tegengegaan. De Nederlandse Hypofyse Stichting heeft zich jarenlang, samen met andere patiëntenorganisaties, ingezet om tot goede afspraken te komen. Daarom zijn wij blij dat er nu duidelijkheid is.

Levothyroxine op rode lijst

Het schildkliermedicijn levothyroxine staat nu dan toch op de rode lijst van de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen. Hiermee komt een einde aan het onnodig en medisch onverantwoord wisselen van merk levothyroxine.

Niet zelden leidt het wisselen van levothyroxine bij mensen met een schildklier- of hypofyseaandoening tot gezondheidsproblemen en een verslechterde kwaliteit van leven. Dat bleek ook uit het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de Thyrax-affaire in 2016 voor patiënten. Al sinds die tijd zetten patiëntenorganisaties SON en de Nederlandse Hypofyse Stichting zich in om een eind te maken aan het onverantwoord wisselen van levothyroxine, met succes!

In uitzonderlijke situaties toch wisselen

De leidraad biedt patiëntenorganisaties, apothekers, zorgverzekeraars en artsen duidelijke handvatten om in de praktijk te komen tot een verantwoorde wisseling van medicijnen. Op de bijbehorende rode lijst staan medicijnen die in principe niet gewisseld mogen worden. Maar dat betekent niet dat wisselen van levothyroxine helemaal niet meer voorkomt. Zo kan een onvoorziene omstandigheid als een groot voorraadtekort leiden tot een wisseling. Ook als het patent op een bepaald merk verloopt, mag je nog eenmalig worden overgezet op een generiek medicijn.

Meldpunt levothyroxine

Mede daarom blijft het monitoren van de praktijk heel belangrijk. Patiënten kunnen hun ervaringen delen via het Meldpunt levothyroxine van SON. Betrokken partijen komen met regelmaat bijeen om de praktijk te bespreken en eventuele verbeterpunten mee te nemen in de leidraad.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk