Ondersteuning bij studeren/leren

Printen

Onderwijsinstellingen zijn berekend op jongeren met een beperking. Toch wisselt het aanbod per instelling. Daarom is het goed van tevoren zelf te bedenken wat je nodig hebt. In de onderstaande gidsen staan per schooltype de mogelijkheden voor hulp op op een rijtje:

Mogelijke aanpassingen op het HBO en WO zijn:

 • Aangepaste studieplanning;
 • Aangepaste tentamens en examens;
 • Aangepaste stage;
 • Begeleiding door een studieadviseur, studentendecaan, studentenpsycholoog, mentor of coach;
 • Cursussen op maat, zoals omgaan met vermoeidheid en stress;
 • Vervoer van en naar de instelling (eventueel vergoed via het UWV): een driewielfiets, scootmobiel of scootbrommer, een taxi of personenauto, van bijvoorbeeld de ouders. Zij krijgen dan een kilometervergoeding;
 • Toegankelijkheid van onderwijslocaties (vervoer binnen de instelling) en voorzieningen (liften);
 • Rustruimtes;
 • Gesproken leerboeken;
 • Hulpmiddel om te verplaatsen op de instelling: rolstoel, driewielfiets, scootmobiel (eventueel vergoed via het UWV);
 • Hulpmiddelen om te horen, zien en bewegen: brailleleesregel, spraaksoftware, daisy speler, speciale bureaustoel;
 • Computervoorzieningen;
 • Gebarentolk.

Als je er niet uitkomt, kun je altijd bellen met de hulplijn van de stichting Zorgeloos naar School. Of contact zoeken met Ziezon.

Financiële ondersteuning

Er zijn verschillende ondersteunende opties waar je gebruik van kunt maken:

 • Via de gemeente
  Via de gemeente kun je een studietoeslag aanvragen. Deze toeslag is speciaal voor studenten die wél kunnen studeren, maar niet meer kunnen werken naast hun studie. De hoogte van de toeslag hangt af van je leeftijd. Je kunt een toeslag aanvragen vanaf 15 jaar. Het gaat hier niet om een lening, dus je hoeft het bedrag dus niet terug te betalen.
 • Via DUO
  Ook DUO kan hulp bieden. Loop je studievertraging op tijdens je hbo- of universitaire opleiding? Dan kun je verlenging van de prestatiebeurs aanvragen. Loop je vertraging op tijdens je mbo-opleiding? Dan kun je een jaar extra basisbeurs krijgen. Kun je door de aandoening je diploma niet in tien jaar halen? Dan kun je ook verlenging van de diplomatermijn aanvragen. In sommige gevallen kan DUO ook een deel van de lening kwijtschelden. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.duo.nl/particulier.
 • Via de onderwijsinstantie
  Ten slotte kan de school of universiteit soms ook financieel bijspringen. Deze financiële ondersteuning wordt geboden vanuit het afstudeerfonds of profileringsfonds. Neem contact op met de decaan of studieadviseur van je onderwijsinstantie om te vragen of je hiervoor in aanmerking komt.

© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk