Kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen (PDF)

Printen

In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen worden de knelpunten in verschillende ziektespecifieke en generieke (ziekte- overstijgende) modules uitgewerkt. In de ziektespecifieke modules worden knelpunten uitgewerkt behorende bij één specifieke bijnieraandoening. In de generieke modules worden knelpunten uitgewerkt die voor alle bijnieraandoeningen van toepassing zijn.

In de ziektespecifieke module bijnierschorsinsufficiëntie worden de modules uniforme stressinstructies en restklachten en comorbiditeit besproken. Voor mensen
met bijnierschorsinsufficiëntie zijn stressinstructies noodzakelijk om een levensbedreigende bijniercrisis te voorkomen en te behandelen. Bij veel mensen met bijnierschorsinsufficiëntie kunnen restklachten en comorbiditeit ontstaan en het is belangrijk dat zorgverleners en patiënten hiervan goed op de hoogte zijn, zodat nadere diagnostiek op indicatie kan worden ondernomen om de kwaliteit van leven op korte- en lange termijn te verbeteren.

Open hier de PDF: Kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen

Een samenvatting van de kwaliteitsstandaard vind je op de site van BijnierNET.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk