Herken een Addisoncrisis (Bijniercrisis)

Printen

Sommige mensen met een hypofyseaandoening hebben een tekort aan het hypofysehormoon cortisol. Zij moeten dit tekort dagelijks aanvullen met een vervangend medicijn. Een Addisoncrisis of Bijniercrisis kan bij deze patiënten ontstaan wanneer het lichaam plotseling aan grote ‘stress’ wordt blootgesteld en de hoeveelheid hydrocortison in het lichaam niet voldoende is. Een crisis kan bijvoorbeeld optreden bij:

 • een ziekte (zware griep);
 • een ernstige verwonding;
 • een operatie;
 • bloedverlies;
 • een val of een ongeluk;
 • braken en diarree;
 • hoge mate van psychische stress.

Wanneer je hydrocortison niet kan binnenhouden, kan een Bijniercrisis (Addisoncrisis) zeer snel optreden.

 

Wat zijn de symptomen van een Addisoncrisis?

Symptomen van een naderende Bijniercrisis (Addisoncrisis):

 • vermoeidheid;
 • concentratieproblemen, niet meer goed kunnen denken;
 • spierzwakte;
 • somberheid;
 • geen eetlust;
 • duizeligheid, verwardheid.

Ernstige symptomen van een Addisoncrisis:

 • misselijkheid, een wee gevoel in de maag;
 • braken;
 • buikpijn en diarree;
 • koorts;
 • slaperigheid, sufheid, zwakte, neiging tot flauwvallen.

Bekijk het stress-schema om te zien hoeveel extra hydrocortison je moet nemen. Neem je geen extra medicatie, dan riskeer je een Bijniercrisis (Addisoncrisis) en dat kan levensbedreigend zijn!

Wanneer de noodinjectie gebruiken?

Ben je niet meer in staat om tabletten te slikken, dien dan zelf de noodinjectie toe in je bovenbeenspier en BEL DIRECT 112. Wees niet bang om de injectie te geven of iets verkeerd te doen. Als je niets doet kunnen de gevolgen veel erger zijn.

Is de patiënt niet meer in staat zelf te handelen? 

Dan MOET degene die in de buurt is direct handelen. Dien EERST de noodinjectie toe en bel DAARNA 112. Een Addisoncrisis is potentieel dodelijk! Door snel te handelen kun je het leven van de patiënt redden.

Informatiebibliotheek

Achtergrondinformatie over bijnierschorsinsufficiëntie en een Addisoncrisis (Bijniercrisis) vind je in onze informatiebibliotheek.

Artikelen over bijnierschorsvervangende medicatie vind je hier in onze informatiebibliotheek.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk