Revalidatie na de acromegalie heeft mij veel opgeleverd (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 1 – 2014

Nadat ik behandeld was voor acromegalie bleef ik last houden van pijnklachten en vermoeidheid. De bedrijfsarts stuurde me naar een revalidatietraject bij OCA Zorg. Dat bleek een gouden idee. Ik stond er eerst een beetje sceptisch tegenover, maar nu weet ik beter. Je krijgt handreikingen die echt passen bij jou als persoon. Je wordt begeleid door een team dat bestaat uit een fysiotherapeut, een revalidatiearts en een psycholoog. Het traject duurt rond de 3 maanden, of langer als dat nodig is.

De intakefase

Allereerst word je uitgebreid gescreend door het revalidatieteam. Het team onderzoekt welke beperkingen je tegenkomt in het dagelijks leven, welke problemen dit oplevert, en wat je wilt bereiken. Indien van toepassing wordt er aanvullende medische informatie opgevraagd.

De behandelfase

Het behandelprogramma bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde therapieën en training. Hoe de behandeling er uitziet, is afhankelijk van ieders specifieke situatie. Belangrijke thema’s in de programma’s zijn:

  • Trainen van de conditie en spierkracht.
  • Leren begrijpen waar je klachten vandaan komen en hoe je hiermee om kunt gaan.
  • Leren dagelijkse  activiteiten  op een slimmere, minder belastende manier te doen.

Behandeling op maat

Het programma wordt op maat gemaakt en aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Voor mensen met chronische klachten zoals rug-, nek-, schouder- of knieklachten zijn er gespecialiseerde revalidatieprogramma’s. Ook voor mensen met chronische vermoeidheidsklachten is er een speciaal programma. Het team bespreekt periodiek met elkaar de voortgang. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Het is belangrijk dat je op de langere termijn ook goed blijft functioneren en je klachten onder controle kunt houden. Ik heb naast het traject ook gewerkt; in het begin 2x een half uur per week en later steeds een uurtje erbij. Sinds december werk ik 4 x 6 uur per week.

Waarom zou je het doen?

Waarom zou je andere mensen aanraden dit traject in te gaan? Voor mij was het antwoord simpel.

  • Persoonlijke groei.
  • Op een andere manier leren kijken naar het leven, waardoor je sterker wordt.
  • Leren omgaan met pijn, waardoor je ervaart dat de pijn goed te dragen is.
  • Een meer zelfstandige en verstandige manier van leven.

Partners, naasten

Het traject is niet alleen bestemd voor de cliënt, maar ook voor mensen uit hun naaste omgeving, zoals partner, kinderen, ouders/buren, werkgevers, zelfs ex-echtgenoten. Wanneer het in het belang is van de cliënt kunnen ook zij bij de behandeling betrokken worden.

Doordat je in een groep zit met mensen met verschillende ziektebeelden, kun je ook van anderen veel leren; hoe pakken zij bepaalde dingen aan? Daarnaast is er voortdurend communicatie met de behandelaars. Als iets niet gaat, of je hebt een rotdag dan is er altijd een luisterend oor. Ook de gesprekken met de psycholoog waren (en zijn) verhelderend, ook al krijg je soms minder leuke dingen te horen. Maar mij heeft het veel opgeleverd. Ik ben me nu meer bewust waar mijn grenzen liggen, ook al wil ik er wel eens overheen gaan.

Werk

Mijn  begeleider is ook meegeweest naar het werk om te kijken of er aanpassingen moesten worden gedaan aan mijn bureau, bureaustoel, pc enz. Mijn werkgever heeft alle noodzakelijke aanpassingen betaald. De kosten van het revalidatietraject zijn betaald door mijn zorgverzekeraar. Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om aan dit traject deel te nemen.’

Lisette Dam

Noot van de redactie

De namen van de betrokkenen en plaatsnamen in dit artikel zijn gefingeerd, om de privacy van de geïnterviewden en hun naasten te beschermen. In ons kwartaalblad Hyponieuws heeft het artikel met de originele namen van de betrokkenen gestaan.

OCA Zorg

OCA Zorg biedt poliklinische revalidatieprogramma’s voor mensen met chronische pijnklachten. OCA werkt samen met het UWV, werkgevers, verzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven in heel Nederland. Kijk op www.oca.nl.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk