Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Nieuw netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

Ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en Platform VG (verstandelijk gehandicapten) zijn gefuseerd en gaan verder onder de naam Ieder(in).

Meer dan 250 organisaties zijn bij deze organisatie aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking of chronische ziekte. Gezamenlijk behartigen ze de belangen van meer dan twee miljoen mensen. 

Met een inspirerend ideaal
Ieder(in); "Wij blijven ons sterk maken voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren."

"Bij de belangenbehartiging beroepen we ons op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten! Dus eisen we van de overheid en andere partijen dat dit verdrag wordt nageleefd."

"Om dit ideaal - de inclusieve samenleving – steeds voor ogen te houden, hebben we Ieder(in) gekozen als naam."

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.iederin.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, Facebook of Twitter.