Mijn winkelmandje

 x 

Winkelwagen is leeg

Organisatie

Geschiedenis en ontwikkeling

De Nederlandse Hypofyse Stichting is in 1996 opgericht door een aantal hypofysepatiënten. In hun eerste jaren hebben zij als pioniers de basis gelegd voor de Nederlandse Hypofyse stichting zoals die er nu uitziet. Er is veel tijd en energie besteed aan het opzetten van een ledenadministratie, een infolijn voor donateurs maar ook voor aspirant-leden, een goedgevulde website, een netwerk van lotgenotencontactpersonen en als laatste maar zeker niet onbelangrijk: het schrijven van brochures over de verschillende hypofyseaandoeningen. Ook werden en worden er huiskamerbijeenkomsten en grote landelijke symposia georganiseerd. Daarnaast werden contacten gelegd met zusterorganisaties en medici en sloot men zich aan bij landelijke belangenbehartigingsorganisaties zoals de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad (Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte').

Aanvankelijk werden alle voorkomende werkzaamheden voornamelijk door het bestuur uitgevoerd. Een zeer klein aantal vrijwilligers ondersteunde het bestuur.

De huidige situatie is toch een heel andere: op dit moment bestaat de stichting uit een bestuur en maar liefst veertig vrijwilligers. De meesten daarvan zijn zelf ook patiënt of zijn een relatie van een patiënt.

De verschillende werkzaamheden worden hoofdzakelijk gefinancierd door middel van overheidssubsidie, het heffen van contributie en door sponsoring.

De Taken
De kerntaken van onze stichting bestaan uit:
Informatie en Educatie;
Lotgenotencontact;
Belangenbehartiging.

Aantallen donateurs
In de loop der jaren is het aantal donateurs gestaag gegroeid. Eind 1996 waren er 54 donateurs maar in 2003 waren dit er al 630. Eind 2007 telde de stichting 1040 donateurs en eind 2012 stond de teller al op 1458. Ons vermoeden is dat de toename in zichtbaarheid verband houdt met ons groeiend aantal actieve vrijwilligers die ons vertegenwoordigen op allerlei evenementen en symposia en uiteraard het toenemend gebruik van internet.

 

 

 

balanceren