Ervaringsverhaal verkleining tong bij acromegalie

Printen

Anton heeft een operatie ondergaan om zijn tong te verkleinen. ‘Wellicht kan mijn verhaal voor andere mensen met acromegalie een reden zijn ook zo’n operatie te overwegen’, aldus Anton. 

Slaapapneu 

De toename van het groeihormoon dat deze aandoening veroorzaakt, heeft vele effecten, waarbij de groei van de acra (Grieks voor uiteinden) het meest in het oog springt. Behalve handen, voeten, neus en oren hoort ook de tong tot de uiteinden. Door de vergroting van de tong, de larynx en de glottis (het stemvormend deel van het strottenhoofd) ontstaat bij het merendeel van de mensen met acromegalie kortademigheid. Tachtig procent heeft last van overdag ongemerkt in slaap vallen door gebrek aan zuurstof. De vergrote tong leidt ook vaak tot vervorming van het gebit. 

Verkleining van de tong

Anton: ‘Ofschoon ik een verwijzing van mijn tandarts en mijn huisarts had, gingen de artsen in het ziekenhuis niet snel om toen ik met mijn verzoek kwam’, vertelt Anton. ‘Dat de tandarts, orthodontist en kaakchirurg de voor mij noodzakelijke gebitsregulatie pas wensten uit te voeren na verkleining van de tong, was kennelijk geen aansprekende reden.’


De reden waarom Anton uitvoerig ondervraagd werd over zijn motieven voor tongverkleining, is dat een tongverkleining geen sinecure is. Patiënten met een kwaadaardige tumor aan de tong hebben geen keuze: die tumor moet eruit, ook al zijn de gevolgen misschien niet prettig. Of de zeer grote tong van Anton levensbedreigend was, werd in het midden gelaten. Maar er moesten wel goede redenen zijn om het risico van verlies van smaak, articulatie en dergelijke te durven nemen. 

Oud worden met deze tong

Anton: ‘Ze vroegen mij waar ik precies last van had met die tong en of ik daar niet gewoon oud mee kon worden. Gelukkig was mijn vrouw erbij. Zij vertelde dat ze in mijn slaap vaak geen ademhaling hoorde, zodat zij regelmatig aan mij voelde of ik er nog wel was. Bovendien moest ik er in de auto vaak uit om een frisse neus te halen, telkens na ongeveer een uur rijden. Anders zou ik achter het stuur in slaap vallen. De specialisten waren overtuigd. De tong was de oorzaak. Na drie weken kwam de uitslag van het multidisciplinaire overleg. Dat was positief. De operatie zou worden gedaan.’ 

Geen schade aan smaak en articulatie  

De smaak en de articulatie van Anton hebben door de operatie geen schade geleden. ‘Er zijn alleen maar dingen ten goede veranderd’, zegt hij. ‘Ik word niet meer vroeg wakker, ik kan zelfs voor het eerst sinds vele jaren uitslapen als ik dat wil. En ik hoef niet meer steeds te stoppen onder het autorijden. Mijn huisarts heeft mij gefeliciteerd met het levensverlengende besluit en het succes van de tongreductie. ’De orthodontist heeft nu een bracket geplaatst, want de tong moet zijn nieuwe plaats krijgen.’ 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk