Tandheelkundige klachten acromegalie

Printen

Ten gevolge van het hypofyseadenoom dat te veel groeihormoon aanmaakt, ontstaan met name een grotere onder– en bovenkaak. Het verschil in groei van boven- en onderkaak leidt tot een veranderde gebitsocclusie. Bij acromegalie kunnen de volgende occlusieveranderingen worden aangetroffen: 

  • Omgekeerde frontbeet, waarbij de ondertanden voor de boventanden staan. 
  • Laterale kruisbeet, waarbij de onderkiezen iets buiten de bovenkiezen staan. 
  • End-to-end, waarbij onder en boventanden met de snijvlakken recht boven elkaar staan. 
  • Verticale open beet in het front, waarbij de voortanden van boven- en onderkaak geen contact met elkaar maken, hoewel de kiezen toch op elkaar aansluiten. 
  • Een open beet kan ook in combinatie worden gevonden met een omgekeerde frontbeet of end-to-end beet. 

Door de vergrote onderkaak ontstaan ruimtes tussen twee aangrenzende tanden of kiezen. Deze ruimtes komen zowel in de onderkaak als in de bovenkaak voor. 

Macroglossie 

Mensen met acromegalie kunnen ook last krijgen van een vergrote en verdikte tong (macroglossie). Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de verhoogde concentratie groeihormoon en door de ruimte die de tong heeft bij een vergrote bovenkaak. Tandheelkundige gevolgen hiervan zijn dat tanden en kiezen naar lippen en wangen worden gedrukt en er tandafdrukken in de tong komen te staan. Wanneer ook tandvleesproblemen aanwezig zijn, kan de vergrote tong de mobiliteit van de tanden verergeren. Macroglossie kan leiden tot functionele en esthetische klachten. De meest voorkomende functionele klachten zijn luchtwegobstructie, inclusief slaapapneu, slikklachten en spraakproblemen door slechte articulatie. 

Speekselvloed

Door de vergrote tong en verticale open beet kan speekselvloed optreden, wat aanleiding kan geven tot kwijlen. In diverse onderzoeken is waargenomen dat de onderkaakspeekselklier vergroot is ten gevolge van acromegalie. Deze vergrote speekselklier lijkt echter niet de oorzaak te zijn van het kwijlen, aangezien de totale hoeveelheid speeksel die per minuut wordt uitgescheiden niet is verhoogd. 

Pijnlijke kaken 

De wijze waarop de tanden en kiezen op elkaar passen, verandertBij sommige personen heeft het kaakgewricht hieronder te lijden, waarbij mensen klagen over pijn bij het kaakgewricht en de kauwspieren. Deze pijn kan uitstralen naar het hoofd, de nek of schouders. 

Hypercementose 

Mensen met acromegalie hebben soms ook veranderingen in het worteloppervlak van tanden en kiezen. Het worteloppervlak wordt bekleed met een wortelvlies dat aan de tandzijde ligt ingebed in cementcellen. Deze cementcellen kunnen in aantal toenemen (hyperplasie). Hypercementose is een bovenmatige afzetting van wortelcement, wat resulteert in een verdikte tandwortel. Dit is zichtbaar op een röntgenopname. Als de tandarts kiezen of tanden moet verwijderen, kan de extractie hierdoor worden bemoeilijkt. 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk