Tandheelkundige behandelingen acromegalie

Printen

Alvorens een orthodontische/kaakchirurgische behandeling kan worden gestart bij iemand met acromegalie, is het belangrijk te weten of de groeihormoon- en IGF-1-niveaus zijn genormaliseerd. Is dit niet het geval? Dan heeft een behandeling als orthodontie of osteotomie weinig zin, omdat de groei dan nog doorgaat. Bij behandeling van acromegalie kan de dikte van de tong wel normaal worden, maar de lengte niet. Van belang is in welke mate de tong in de weg’ zitbijvoorbeeld stukgebeten wordt. Een grote tong kan ook klachten geven met betrekking tot de (spieren van de) nek. 

Chirurgische behandelingen 

Wanneer behoefte bestaat aan het opheffen van de kaakproblemen bij acromegalie, dan wordt gekozen voor een gecombineerde orthodontische/kaakchirurgische behandeling. Bestaat het vermoeden dat de vergrote tong de orthodontische behandeling (ten dele) ongedaan zal maken? Dan kan besloten worden tot een tongreductie. Dit is niet bij alle gevallen noodzakelijk. Luchtwegobstructie met snurkende ademhaling en/of slaapapneu zijn de belangrijkste redenen om een tongreductie uit te voeren, maar ook bij slikklachten of spraakproblematiek kan een dergelijke ingreep gewenst zijn. 

In de literatuur zijn diverse methoden van tongreductie beschreven. De gevoeligheid en de smaak van de tong kunnen door deze ingreep worden aangetast. Dit wordt grotendeels bepaald door de gekozen operatiemethode.  

Orthodontische behandeling  

Functionele problemen bij acromegalie zijn op te lossen door de normale stand van de tanden te herstellen. Een manier om dit te bereiken is een orthodontische behandeling, waarbij bijvoorbeeld de boventanden naar voren worden verplaatst of de door de tong gekantelde tanden/kiezen weer rechtop worden gezet. Ook kan voor osteotomie (wegnemen van een stukje bot) in onder- of bovenkaak worden gekozen. Meestal is hierbij aanvullende orthodontie nodig, omdat de tanden daarna niet zomaar weer in elkaar passen. 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk