Hormoontesten bij de ziekte van Cushing of bijnierschorsinsufficiëntie

Printen

Een teveel of tekort aan ACTH is niet makkelijk vast te stellen, want het niveau van dit hormoon wisselt de hele dag. Een eenvoudig bloedonderzoek zegt niet zoveel. Om een beter beeld te krijgen zijn er verschillende onderzoeken om de ziekte van Cushing of bijnierschorsinsufficiëntie aan te tonen.

Cortisoldagcurve

Hiervoor word je 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Je krijgt een infuus in je arm. Op verschillende tijdstippen gedurende de dag en de nacht wordt bloed afgenomen. Zo bekijkt de arts of er steeds voldoende cortisol in je bloed aanwezig is.

Als je via Google zoekt op ‘cortisol dagcurve onderzoek’ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure over de meting van de cortisoldagcurve raadplegen.

Dexamethason onderdrukkingstest 

Om 23.00 uur neem je 1 mg dexamethason in, een kunstmatig cortisolachtig hormoon. Dat remt de cortisolproductie. De volgende ochtend is dit bij gezonde personen nauwelijks meetbaar, in tegenstelling tot bij mensen met te veel cortisol in het bloed, zoals mensen met de ziekte van Cushing.

Als je via Google zoekt op ‘Dexamethason onderdrukkingstest‘ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure hierover raadplegen.

Cortisolspeekseltest

Hierbij bepalen ze de cortisolconcentratie in het speeksel om 23.00 uur ’s avonds. Normaal is deze concentratie zeer laag, maar bij een verhoogde ACTHproductie is deze waarde meestal verhoogd.

Als je via Google zoekt op ‘cortisolspeekseltest‘ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure hierover raadplegen.

24-uurs urinetest

Gedurende 24 uur verzamel je urine. Daarin wordt de uitscheiding van cortisol gemetenMeestal begint het verzamelen s ochtends.

Als je via Google zoekt op ‘24-uurs urinetest cortisol‘ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure over  raadplegen.

ITT (insulinetolerantietest) 

Door toediening van insuline wordt kunstmatig een lage bloedsuikerspiegel uitgelokt. Zo wordt de hypofyse maximaal aangezet tot productie van ACTH. Door de concentraties van deze hormonen te meten na een insuline-injectie, kan de arts beoordelen of de hypofyse nog voldoende in staat is ACTH aan te maken of dat er sprake is van bijnierschorsinsufficiëntie.

Als je via Google zoekt op ‘ITT insulinetolerantietest hypofyse‘ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure hierover raadplegen.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk