Hormoontesten bij een tekort aan groeihormoon

Printen

Groeihormoon wordt in pulsen afgegeven. Daardoor schommelt de waarde de hele dag. Bovendien kan stress, bijvoorbeeld door een bloedafname, de groeihormoonafgifte bevorderen. Een eenmalige meting van groeihormoon geeft daarom weinig informatie. Om meer zekerheid te krijgen, kunnen er verschillende functietests worden gedaan. Een test met een afwijkende uitslag moet altijd bevestigd worden met een tweede functietest.  

ITT (insulinetolerantietest) 

Om een beeld te krijgen van de hoeveelheid groeihormoon die iemand (nog) produceert, is een aantal onderzoeken ontwikkeld. Daarvan is de ITT (insulinetolerantietest) de bekendste. Door toediening van insuline wordt kunstmatig een lage bloedsuikerspiegel uitgelokt. Dat zet de hypofyse maximaal aan tot productie van groeihormoon en ACTH. Door de concentraties van deze hormonen te meten na een insuline-injectie kan de arts beoordelen of de hypofyse nog voldoende in staat is groeihormoon en ACTH te maken.

Als je via Google zoekt op ‘insulinetolerantietest hypofyse’ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure over de ITT-test raadplegen.

GHRH-Argininetest 

Bij de GHRH-Argininetest krijg je het hypothalamushormoon GHRH en het aminozuur arginine ingespoten. Vervolgens wordt het effect daarvan op de hypofyse gemeten.

Als je via Google zoekt op ‘GHRH-Arginetest hypofyse‘ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure over de GHRH-Arginetest raadplegen.

Clonidinetest  

Tijdens de clonidinetest krijg je clonidine toegediend. De hypofyse geeft dan tijdelijk extra groeihormoon af. De arts meet de hoeveelheid gemaakt groeihormoon.

Als je via Google zoekt op ‘clonidinetest hypofyse‘ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure over de clonidinetest raadplegen.

L-DOPA test 

L-Dopa / Propranolol is een stof die indirect de afgifte van groeihormoon stimuleert. Tijdens het onderzoek wordt Levodopa en Propranolol opgelost in water. Dit moet je opdrinken. Daarna wordt op gezette tijden bloed afgenomen. Het bloed onderzoeken ze vervolgens in het laboratorium.

Als je via Google zoekt op ‘L-DOPA test hypofyse‘ kun je van verschillende expertisecentra de uitgebreide brochure over de L-DOPA test raadplegen.

 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk