Bijnierschorsstimulerend hormoon (ACTH) 

Printen

ACTH stimuleert de schors van de bijnieren, die zich net boven de nieren bevinden. De bijnierschors maakt het hormoon cortisol aanook wel het stresshormoon genoemd. Vrijwel elke cel van het lichaam heeft cortisol nodig. Het wordt in grote hoeveelheden aangemaakt wanneer het lichaam in stress of gevaar verkeert of wanneer het lichaam ziek is. Het speelt een belangrijke rol bij afweerreacties en handhaving van de vet-, eiwit- en koolhydratenbalans.

Bijnier as
De hypofyse en de hypothalamus registreren voortdurend of er meer of minder cortisol nodig is. Wanneer de cortisolspiegel hierom vraagt scheiden ze CRH en ACTH af (+). Is de bloedspiegel weer in orde? Dan stoppen ze de afgifte van hormonen.

Tekort aan ACTH 

Als er een tekort is aan ACTH, dan is er vaak sprake van vermoeidheid, lichamelijke zwakte en zich niet lekker voelen. Dit heet secundaire bijnierschorsinsuffciëntie of wordt ook wel de ziekte van Addison genoemd. Soms is er ook sprake van duizeligheid, misselijkheid of diarree. Door inname van tabletten hydrocortison wordt het tekort opgeheven. Een tekort aan ACTH kan levensbedreigend zijn, iemand kan een addisoncrisis krijgen. 

Overschot aan ACTH 

Bij een overschot aan ACTH ontstaat de ziekte van Cushing. Mensen met de ziekte van Cushing worden snel dik, vooral rond de buik, en krijgen dunne benen. 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk