Acromegalie: symptomen en klachten

Printen

Hieronder vind je een aantal symptomen en klachten die horen bij acromegalieDe klachten treden zeer geleidelijk op, zodat de acromegalie diagnose vaak pas na vele jaren kan worden gesteld. Bovendien is elke patiënt anders. Deze klachten hoeven niet bij iedereen voor te komen. Ook de intensiteit van de verschijnselen kan erg variëren. Dit verklaart waarom de meeste (huis)artsen en andere medisch specialisten het klachtenpatroon niet snel herkennen.  

Symptomen van acromegalie

Symptomen van acromegalie zijn onder meer:  

 • Verandering van uiterlijk: de gelaatstrekken worden grover. De neus, oren, onderkaak, handen en voeten gaan groeien. Ringen, schoenen, horloges passen niet meer. 
 • Ook de weefsels en botten gaan groeien. Doordat de botten gaan vergroeien kan pijn ontstaan.  
 • De organen worden groter, waardoor ze minder goed gaan functioneren. Wanneer het hart te groot wordt, gaat het moeizamer werken.  

Acromegalie moet altijd behandeld worden.

Symptomen acromegalie bij mannen en vrouwen
Mogelijke symptomen van acromegalie bij mannen en vrouwen. Bij iedere patiënt zijn de klachten verschillend. De genoemde verschijnselen hoeven dan ook niet bij iedereen voor te komen.

Specifieke klachten bij acromegalie

 • Door het groeien van de (onder)kaak komen de tanden en kiezen anders op elkaar te staan.Dit kan leiden tot gebitsproblemen. Ook kan het gezicht pijnlijk aanvoelen en worden de gelaatstrekken grover.
 • Een grotere tong kan de ademhaling bemoeilijken. Sommige mensen krijgen last van slaapapneu: tijdens de slaap stokt de ademhaling en wordt iemand met een schok wakker. Slikklachten, spraakproblemen, op de tong bijten en kwijlen komen ook voor.
 • Het kraakbeen in het strottenhoofd wordt dikker, waardoor de stem zwaarder wordt.
 • De lichaamsbeharing neemt toe en wordt dikker.
 • Het lichaamsgewicht neemt toe. 
 • De handen en voeten worden groter. Hierdoor kunnen de zenuwen in de verdrukking rakenDit kan leiden tot tintelingen in handen, polsen (carpaal tunnelsyndroom) en/of voeten (tarsaaltunnelsyndroom). 
 • Veel mensen gaan overmatig zweten, doordat de zweetklieren groter worden.
 • Botten en kraakbeen worden dikker. Veel mensen klagen over gewrichtspijnen, vooral in de knieën en de heupen. Ook stijfheid komt voor.
 • De borstkas kan van vorm veranderen en de longen krijgen minder ruimteDit kan problemen geven bij de ademhaling.
 • Onder invloed van groeihormoon kan de bloedsuikerspiegel stijgen. Er kan diabetes mellitus (suikerziekte) ontstaan.
 • Een hoge bloeddruk komt relatief vaak voor bij acromegalie. De kans op hart- en vaatziekten wordt groter, ook omdat het hart vaak niet goed functioneert

Let op: deze symptomen komen niet bij iedereen met acromegalie voor. Ook de intensiteit van de klachten verschilt per persoon.

Overige klachten bij een hypofyseaandoening

 • Hoofdpijn:  Een hypofysetumor oefent vaak druk uit op de hersenen in het omliggende gebied, waardoor hoofdpijn kan ontstaan. Wanneer de tumor slinkt door de behandeling,verdwijnt de hoofdpijn.
 • Problemen met zien: Soms wordt een hypofysetumor zo groot dat hij op de oogzenuw gaat drukken, vlak boven de hypofyse. Als dit het geval is, krijgen mensen problemen met het zicht. Het gezichtsveld wordt smaller, de zijkant is wazig of men heeft het gevoel oogkleppen op te hebben. Dubbelzien komt ook voor. In sommige gevallen raakt het gezichtsvermogen ernstig beschadigd, waardoor mensen zelfs blind kunnen worden. Wanneer er tijdig ingegrepen wordt, is het soms mogelijk dit weer terug te draaien.
 • Vermoeidheid: Veel mensen met acromegalie voelen zich erg vermoeid. Deze vermoeidheid houdt steeds aan, een avondje vroeg naar bed helpt niet. Zaken die vroeger een fluitje van een cent waren, kosten ontzettend veel energie. Vaak leidt de vermoeidheid tot concentratieproblemen. 
 • Seksualiteit: Veel mensen met acromegalie hebben seksuele problemen. Ze hebben bijvoorbeeld minder zin in seks. Dit kan leiden tot spanningen met de partner. Mensen met een kinderwens krijgen te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Deze zijn in de meeste gevallen overigens goed te behandelen. 
 • Gevoelsleven: Veel mensen met een hypofyseaandoening worstelen met depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Omdat niet duidelijk is waar deze emoties en ‘moodswings’ vandaan komen, kan dit leiden tot onzekerheid bij degene met acromegalie en tot onbegrip bij de mensen in de naaste omgeving. 
 • Emoties: Sommige mensen worden sneller emotioneel, boos of geïrriteerd dan vroeger. Vaak kan men hier niets aan doen – men heeft het zelf soms niet in de gaten. Voor de omgeving is het wel merkbaar. Iemand is anders, moeilijker om mee te leven dan vroeger. 
 • Uitval van andere hormonen: Wanneer de tumor op andere hormoonproducerende eilandjes op de hypofyse drukt, kunnen die daardoor soms niet meer goed functioneren. Zo kan, naast een teveel aan groeihormoon, ook een tekort aan andere hypofysehormonen ontstaan. Deze tekorten worden behandeld met hormoonvervangende medicatie. Dit hormoontekort heet panhypopituïtarisme.

Specifieke gebitsproblemen bij acromegalie

Mensen met acromegalie kunnen problemen krijgen met hun gebit. Op deze pagina’s lees je daar meer over:

Welke tandheelkundige klachten hebben mensen met acromegalie?
Welke tandheelkundige behandelingen zijn er mogelijk?
Ervaringsverhaal: Operatie verkleinen van de tong geslaagd. 


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk