Stelling: Cortisol moet je nuchter laten prikken (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 3 – 2019

Eens in de zoveel tijd moeten we allemaal weer laten bloedprikken. Sommige dingen moet je nuchter laten prikken, maar voor andere dingen maakt het weer niet uit. Hoe zit dat met cortisol? En wat is nuchter dan?

We hebben allemaal te maken met controle van onze hormoonwaarden en andere zaken die onze behandelaars belangrijk achten. Bloedprikken moet soms nuchter gebeuren, soms niet. Nuchter kan betekenen dat je voor de bloedafname niet mag eten óf niet mag en drinken óf dat je geen medicatie mag innemen. Best verwarrend allemaal. En moet je nou nuchter zijn voor het afnemen van bloed ter bepaling van je cortisolwaarde?

Het is belangrijk dat je navraagt welke soort nuchter er bedoeld wordt. Voeding zal geen invloed hebben op het cortisolgehalte in het bloed. Dus als je enkel cortisol moet laten prikken, kun je rustig ontbijten voordat je je naar het priklaboratorium begeeft.

Koffie verkeerd

Het wordt een ander verhaal als er naast het cortisol ook glucose (bloedsuiker) wordt bepaald. Dan is het heel waarschijnlijk dat je arts je graag nuchter geprikt ziet worden. Veel voedingsmiddelen hebben namelijk invloed op de glucosewaarde in het bloed. Nuchter betekent in dit geval niet eten en geen suiker- en melkhoudende dranken drinken, dus geen koffie verkeerd en geen thee met scheppen suiker. Wellicht ten overvloede, maar ik meld het toch maar even: suikerhoudende frisdranken en alcohol zijn ook een absolute no go. Alleen water of koffie en thee zonder suiker en melk vormen geen probleem. Na de bloedafname mag je weer los gaan.

Nuchter van medicijnen

Gebruik je hydrocortison of soortgelijke medicijnen, zoals corticosteroïden? Dan kan het zijn dat je arts je nuchter van de medicijnen wil laten prikken. Dan mag je, afhankelijk van het betreffende corticosteroïd, een bepaalde tijd dit medicijn ook niet meer nemen. Dit kan variëren van enkel een dosering hydrocortison overslaan op de ochtend van het prikken tot dagen voor het prikken geen prednison meer slikken. Soms wordt je ook gevraagd bepaalde longmedicatie met corticosteroïden niet meer te nemen. Dit zijn vaak pufjes.

Moraal van het verhaal: vraag altijd na of je nuchter bloed moet laten prikken. En zo ja, welke soort nuchter dat dan is. Nuchter qua voeding of nuchter qua medicijnen. Zie je glucose aangevinkt op het aanvraagformulier? Eet en drink dan niets wat de glucosewaarde beïnvloedt.

De stelling Cortisol moet je nuchter laten prikken  beoordelen wij dus als onjuist. Blijf wel altijd alert op de overige waarden die tegelijkertijd met hetzelfde bloedmonster worden bepaald.

Bronnen:

  • Website van de Nederlandse Vereniging Klinische Chemie, www.nvkc.nl
  • UpToDate

© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk