De endocrinologieverpleegkundige (artikel)

Printen

In de academische centra en in veel andere ziekenhuizen waar hypofysezorg wordt verleend werken endocrinologieverpleegkundigen dan wel verpleegkundig specialisten. Mensen kunnen bij hen terecht met vragen over hun aandoening, de onderzoeken en de behandeling. Hilly Tjon-A-Fat werkt als endocrinologie verpleegkundige in het MUMC+. Endocrinologieverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in verschillende aandachtsgebieden binnen de endocrinologie, bijvoorbeeld hypofyseaandoeningen, schildklierziekten, osteoporose, bijnierziekten en neuro-endocriene aandoeningen.

 

Praktische informatie

Hilly Tjon-A-Fat vertelt: ‘Ik werk bij ons samen met de endocrinologen, neurochirurgen en radiotherapeuten. In een gezamenlijk spreekuur met de neurochirurg zie ik patiënten vóór en na de operatie, geef ik aanvullende, praktische informatie, verstrek ik folders en verwijs naar patiëntenverenigingen, waaronder de Hypofyse Stichting. Op het groei-hormoonspreekuur, voorafgaand aan het gesprek met hun endocrinoloog, kunnen patiënten en hun naasten bij mij terecht voor instructie, voorlichting en begeleiding. Indien nodig wordt het gebruik van de Solu-Cortef noodspuit bij een Addisoncrisis uitgelegd en geef ik instructies hoe te handelen. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in het uitvoeren van de functietesten van de hypofyse, die ik op de polikliniek in dagbehandeling verricht. Een functietest wordt verricht om bijvoorbeeld de functie van de hypofyse, bijnier (CRH-test) of schildklier (TRH-test) te testen.

Vragen over de aandoening, de onderzoeken en de behandeling

Voor patiënten en hun naasten ben ik een aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met vragen over de aandoening, de onderzoeken en de behandeling. Ze kunnen indien nodig na een bezoek aan de arts met mij napraten en naderhand telefonisch contact opnemen als er nog vragen zijn. Patiënten met een aandoening aan de hypofyse hebben het soms erg moeilijk. Ze hebben vaak te maken met klachten van vermoeidheid, kunnen soms erg in de put zitten en daar moeilijk uit komen. Ik verstrek adviezen over hoe om te gaan met de gevolgen van de ziekte en kan eventueel andere hulpverleners inschakelen.’

Advies en een luisterend oor

‘Verder heb ik vanuit mijn expertise vanuit de neuro-oncologie, waar ik ook reeds jaren werkzaam ben, veel ervaring opgedaan in de begeleiding van patiënten en familie na een slechtnieuwsgesprek. Ik merk dat die ervaring, ook in mijn dagelijkse werkzaamheden als endocrinologie verpleegkundige, een toegevoegde waarde heeft voor de patiënten en hun familie. Wanneer mensen te horen krijgen dat zij een hypofyseaandoening hebben is dat toch vaak een enorme schok. Mensen weten niet wat ze allemaal te wachten staat qua behandeling en het vervolgtraject, zoals het gebruik van medicatie. Ook het leven na de behandeling – met de aandoening – vergt heel wat aanpassingsvermogen van de patiënt. Ik vind het fijn als ik iemand kan helpen door een luisterend oor te zijn. Daarnaast is het voor mij een uitdaging om voor de patiënt alles zo goed mogelijk te coördineren.’

 

Hilly Tjon-A-Fat

Patiënten van de grote ziekenhuizen kunnen via de polikliniek Endocrinologie van het ziekenhuis waar zij behandeld worden een afspraak maken met de endocrinologie verpleegkundige.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk