Werken met een hypofyseaandoening

Printen

Vaak ervaren mensen met een hypofyseaandoening verschillende problemen. Zij zijn eerder vermoeid en/of hebben moeite zich te concentreren. Ook kun je last hebben van medicatie. Anderen hebben juist weer problemen met hun zicht. Als je werkgever dit niet weet, kan dat tot lastige discussies leiden. Daarom is het altijd goed je aandoening en de effecten ervan met je werkgever te bespreken. Er zijn meestal wel passende oplossingen te vinden voor de beperkingen die jouw aandoening met zich meebrengt.

Contact tussen bedrijfsarts en endocrinoloog

Het is goed om de bedrijfsarts in contact te brengen met jouw endocrinoloog. Artsen weten natuurlijk van veel ziektes iets, maar omdat hypofyseaandoeningen zeer zeldzaam zijn, is het logisch dat een bedrijfs- of verzekeringsarts er minder bekend mee is. Je endocrinoloog kan jouw specifieke situatie met de bedrijfs- of verzekeringsarts bespreken en eventuele aanpassingen in jouw werkomgeving adviseren.

Om bedrijfsartsen en verzekeringsartsen te informeren over zeldzame hypofyseaandoeningen is er een drietal factsheets gemaakt. Deze kun je printen en meenemen naar je afspraak met een arts. In de factsheet wordt kort uitgelegd hoe een hypofyseaandoening van invloed kan zijn op je werk.

Factsheet_bijnierschorsinsufficiëntie
Factsheet_hypofyseaandoeningen
Factsheet_ziekte_van_cushing

Vertel je collega’s over jouw aandoening

Het bespreekbaar maken van je aandoening met collega’s helpt. Je kunt dan aangeven wat je nodig hebt om goed te functioneren, maar ook uitleggen dat je soms even moet rusten of wat vaker ziek kan zijn. Ondanks dat het soms lastig is voor collega’s om de echte effecten van een hypofyseaandoening te begrijpen, is het bespreekbaar maken een goede stap.

In het bijzonder is het voor mensen die cortisol vervangende medicatie gebruiken van belang uitleg te geven over de Addisoncrisis. In sommige gevallen willen collega’s zelf de instructie krijgen om een noodinjectie te geven, maar dat is niet altijd het geval. Wel is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen bij een (dreigende) crisis.

Hulp van bedrijfsarts of jobcoach

Via de bedrijfsarts kun je ook hulp krijgen op je werk. Je bedrijfsarts kan samen met je bespreken wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Via de WIA heb je recht op hulp van een jobcoach. Het UWV organiseert de hulp van een jobcoach voor je.

Meer informatie

Heb je toch nog een vraag na het lezen van deze informatie? Stuur dan een e-mail naar de Helpdesk Arbeid van de Nederlandse Hypofyse Stichting. Vrijwilligers met kennis en ervaring op het terrein van werk en participatie kunnen je mogelijk verder helpen. Kijk ook eens in onze informatiebibliotheek.

Handige internetsites

Het Centraal Informatiepunt Chronisch Ziek en Werk van Patiëntenfederatie Nederland biedt onafhankelijke, goede informatie voor iedereen met een chronische ziekte, die wil blijven werken. Je vindt er antwoord op allerlei werk-gerelateerde vragen.

Werkwijzer als je wil blijven werken met een chronische ziekte, een project waar de Nederlandse Hypofyse Stichting in heeft geparticipeerd.

www.mee.nl: De MEE-organisaties ondersteunen gratis mensen met een handicap, een functiebeperking of een chronische ziekte. De MEE-consulent helpt je als je vragen hebt op het gebied van dagelijkse dingen als wonen, werken, scholing, werk, dagbesteding, hulpmiddelen, wetten en regelingen.

Emma at Work begeleidt jongeren naar een zelfstandige toekomst.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk