Verantwoord eten, maar afvallen lukt niet (artikel)

Printen

Hyponieuws 2009

Bij hypofysepatiënten komt het voor dat men, ondanks een goede leefwijze, toch niet afvalt.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • Een niet goed functionerende hypothalamus kan het hongergevoel verstoren. Volgens endocrinologen komt dit zelden voor en heeft de gewichtsvermeerdering meestal een andere oorzaak.
 • Wanneer de hypothalamus is beschadigd kan dit ertoe leiden dat de fijnregeling van de energiebalans niet goed meer functioneert.
 • Te weinig schildklierhormoon, te weinig groeihormoon of teveel cortison in het bloed kan zorgen voor een toename van het gewicht
 • Een niet goed functionerende hypofyse of hypothalamus kan er voor zorgen dat het lichaam teveel vet en/of vocht opslaat
 • De mogelijkheid dat u Diabetes Mellitus (suikerziekte) heeft (of krijgt).
 • De mogelijkheid dat u het Metabool Syndroom heeft (of krijgt). Het Metabool Syndroom is Diabetes Mellitus met verhoogd cholesterol en verhoogde bloeddruk.
 • Gebruik van bepaalde medicijnen
 • Een tekort aan vitaminen en mineralen. Hierdoor kan het lichaam de voeding niet optimaal gebruiken.

Raadpleeg uw specialist

Vertel de specialist  wat u allemaal al gedaan hebt met behulp van minder of anders eten en meer bewegen. Maak vooraf een lijstje, zodat u niets vergeet. Let daarbij op het volgende:

 • Beoordeel zelf de mogelijkheid van een verstoorde energiebalans en bespreek dat met uw arts.
 • Bespreek de mogelijkheid van een stoornis in de opslag van vet en/of vocht
 • Bespreek de optie om de schildklier, groeihormoon en/of cortisonwaardes opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen door middel van medicatie
 • Vraag uw arts, wanneer u geen schildkliermedicatie gebruikt, om de schildklierwaardes te controleren. In een voorstadium van een schildklieraandoening c.q. gebrek aan schildklierhormoon door hypofyseuitval kan het gewicht toenemen.
 • Bespreek de kans op Diabetes Mellitus of het Metabool Syndroom. Deze aandoeningen kunnen een lang voorstadium hebben en veel mensen komen in deze periode aan.
 • Bespreek de mogelijkheid dat de gewichtstoename te maken heeft met medicijngebruik.
 • Het kan verstandig zijn om een orthomoleculair arts te raadplegen (gespecialiseerd in behandeling met lichaamseigen stoffen, zoals vitaminen en mineralen). Vraag om een beoordeling van uw persoonlijke situatie.

Afvallen: wat kun je zelf doen

Om af te kunnen vallen moet je weten waarom je gewicht is toegenomen. Het heeft geen zin om een dieet te gaan volgen als je dat niet weet. Diëtisten gaan er meestal vanuit dat mensen met gewichtsproblemen te veel eten en drinken. In een aantal gevallen zal dat zeker het geval zijn, ook bij sommige hypofysepatiënten. Toch is niet iedereen zelf ‘schuldig’ aan eventueel overgewicht.

Meer eten dan ons lichaam nodig heeft 

Eén van de theorieën over overgewicht is dat ons lichaam niet is ingesteld op het grote aanbod van voedsel dat wij het voorschotelen en dat we daarnaast te weinig bewegen. De meest voorkomende oorzaak van overgewicht is dat we meer eten dan ons lichaam nodig heeft. Er bestaan vele redenen waarom we dat doen. Voedsel is relatief goedkoop en overal verkrijgbaar, en we verwennen onszelf graag. Veel mensen eten en drinken meer dan ze nodig hebben om emotionele redenen. Als men daarnaast minder beweegt dan het lichaam nodig heeft om het voedsel te verbruiken, dan ontstaat er een probleem.

Welke oorzaken zijn op u van toepassing?

Iedereen zal zelf moeten uitzoeken welke oorzaken of combinaties daarvan voor hem of haar van toepassing zijn. Dat is niet eenvoudig. Wie weet eigenlijk hoeveel voeding de moderne mens nodig heeft? En wat is de juiste en gezonde voeding voor mij in mijn situatie als hypofysepatiënt(e)?  Hoe weet ik of ik voldoende beweeg? Heb ik emotionele problemen die er voor zorgen dat ik teveel eet en drink?

Hulp en ondersteuning

Er bestaan allerlei mogelijkheden om hulp in te schakelen. Bespreek de plannen altijd met de behandelende specialist.Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de regie in eigen hand te houden. Daarvoor zijn de volgende tips belangrijk:

 • Stel een eigen ‘ondersteuningsteam’ samen. Dat kan bestaan uit een diëtiste, een sportarts, een fysiotherapeut etc.
 • Stel een plan van aanpak op, met behulp van dat ondersteuningsteam. (Gecombineerde leefstijlinterventie wordt tegenwoordig vergoed door verzekering).
 • Als je teveel eet en drinkt vanwege emotionele problemen is het verstandig om ook een psycholoog te raadplegen. Deze kan helpen bij het opsporen en oplossen van het onderliggende probleem.

Als we een goed functionerend lichaam hebben, moeten we met behulp van minder of anders eten en meer bewegen, af kunnen vallen. Maar bij hypofysepatiënten ligt dit toch wat ingewikkelder dan bij de gemiddelde mens, omdat er ook nog andere oorzaken zijn of combinaties daarvan, die kunnen meespelen en die soms leiden tot onbeheersbare gewichtsproblemen.

Alert blijven is belangrijk

Gelukkig heeft niet iedere hypofysepatiënt last van gewichtsproblemen. Maar dat er op dit moment geen problemen zijn, betekent niet dat deze nooit zullen ontstaan. Alleen al door ouder worden, komen we vaak in gewicht aan. Alert blijven is belangrijk. In ieder geval is minder of anders eten en meer bewegen voor iedereen goed.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk